new-logo

Тест: Метали от II А и III А група. Безценен тест

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алуминият е по-слабо активен метал от магнезия.
2
Негасена вар е съединението:
3
Определете верни или грешни са формулите на съединенията.
4
Посочете вярното уравнение за взаимодействие на калций с кислород.
5
Калцият НЕ реагира с:
6
Посочете верните твърдения.
7
Подберете възможните вещества x, y, z, необходими за извършване на прехода Cl2\oversetx-->HCl\oversety-->CaCl2\oversetz-->AgCl.
8
Калциевият оксид е основен оксид, защото:
9
Посочете верните твърдения за взаимодействието на сребърен нитрат със солна киселина:
10
Посочете възможните начини за получаване на CaBr2.
11
Свържете изходните вещества с продуктите от взаимодействието им.
12
Напишете общата формула на оксидите на елементите от ІІА група.
13
Допишете уравненията на възможните реакции (използвайте латиница и арабски цифри). За невъзможните реакции напишете "не протича".
14
Подредете елементите Ca, K, Ga по намаляване на металните им свойства.
  • Използвайте латиница, знака ">" и не оставяйте интервали. 
15
Гасената вар за строителството се получава съгласно прехода CaCO3\oversett-->CaO--> Ca(OH)2. Първият процес се нарича "печене" на варовик, а вторият - "гасене" на варта.
  • Използвайте латиница и арабски цифри и напишете уравнениeто на "гасене" на варта..
  • В уравнението не оставяйте интервали и вместо стрелка поставете знак "=".

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8 клас на тема "Безценен тест - метали от ІІ А и ІІІ А групи на Периодичната система", с който ще финализирате подготовката си за предстоящо изпитване върху ІІ А и ІІІ А група, за да имате отлични резултати. Тестът съдържа въпроси и задачи върху сравняване на химичния характер на металите, техните свойства и съединенията им оксиди и хидроксиди. Все още не знаете какво е негасена вар? Или не сте сигурни дали се разтваря във вода? Затруднявате се как се "пече" варовик? След като направите теста всички тези въпроси ще получат отговорите си и вие ще сте отличникът в класа. Желаем ви успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (28)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се