Упражнение: Резонанс


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Резонанс“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за механизмите на пораждане на собствени и принудени трептения в една механична система. Ще се научите да разпознавате явлението резонанс и условията, при които то настъпва в една трептяща система. Ще разберете колко полезен и опасен може да бъде резонансът в ежедневието ни и как да го предизвикваме или потискаме в дадена трептяща система. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Реална система трепти свободно. Трептенията на системата са:
5т. 2. Вярно ли е, че собствената честота на една трептяща система \nu 0 зависи само от вътрешните характеристики на трептящата система и не зависи от външното въздействие?
5т. 3. Попълнете вярно текста.
5т. 4. Реална система трепти принудено. Трептенията на системата са:
5т. 5. При кое явление може да се наблюдава явлението механичен резонанс?
6т. 6. Махало извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,1 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?
6т. 7. Кое от посочените твърдения не е вярно?
  • При резонанс рязко нараства:
6т. 8. Махало със собствена честота 3 Hz извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,5 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?
6т. 9. Топчето на пружинно махало има маса m = 20 g, а коефициентът на еластичност на пружината е k = 0,5 N/m. При каква честота на външната сила амплитудата на трептене е максимална?
6т. 10. Коя от следните величини НЕ се изменя при затихващи трептения?
6т. 11. Работник стои прав върху платформа, която трепти с период T и постоянна амплитуда. Собствената честота на трептене на тялото на работника е 5 Hz. При коя от следните стойности на периода Т трептенията са най-опасни за човека?
6т. 12. Тяло с m = 250 g е закачено на пружина и извършва резонансни принудени трептения с честота \nu =4 Hz. Определете коефициента на еластичност k на пружината. Приемете \pi ^2 \approx 10.
11т. 13. Автомобил се движи с постоянна скорост върху настилка, съставена от еднакви бетонни плочи. При преминаване през фугите между плочите настилката действа на автомобила с периодична сила, която предизвиква резонансни трептения, принудени трептения на автомобила. Какво трябва да направи водачът, за да се намали значително амплитудата на трептенията?
11т. 14. Каква е ролята на амортисьорите на превозните средства?
11т. 15. Трептенията оказват вредно влияние на човешкия организъм. Например, човек е в състояние да издържи на трептения с честота 5 Hz и амплитуда 4,5 cm само за много кратко време. Какво максимално ускорение изпитва тялото при тези условия? Сравнете го със земното ускорение g.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:36 - 13.06.2017

на 9 задача в условието пише, че има картинка, всъщност няма :D :D :D
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:23 - 16.06.2017

Здравей! Благодарим ти за наблюдателността! Ще коригираме условието. Всъщност, за да се реши задачата, не е необходима картинка. :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.