logo

Тест: Резонанс

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във всяка реална трептяща система действат сили на триене и съпротивление. Такава реална система започва да трепти. Трептенията на системата са:
2
Вярно ли е, че собствената честота на една трептяща система \nu 0 зависи само от вътрешните характеристики на трептящата система и не зависи от външното въздействие?
3
За явлението резонанс е характерно:
4
Реална система трепти принудено под действие на постоянна периодична сила. Трептенията на системата са:
5
При кой от следните случаи би могло да се наблюдава явлението механичен резонанс?
6
Махало извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,1 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?
7
Кое от посочените твърдения не е вярно?
  • При резонанс рязко нараства:
8
Махало със собствена честота 3 Hz извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,5 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?
9
Топчето на пружинно махало има маса m=20g, а коефициентът на еластичност на пружината е k=0,5N/m. При каква честота на външната сила амплитудата на трептене е максимална?
10
Коя от следните величини не се изменя при затихващи трептения?
11
Работник стои прав върху платформа, която трепти с период T и постоянна амплитуда. Собствената честота на трептене на тялото на работника е 5 Hz. При коя от следните стойности на периода Т трептенията са най-опасни за човека?
12
Тяло с маса m=250g е закачено на пружина и извършва резонансни принудени трептения с честота \nu =4Hz. Определи коефициента на еластичност k на пружината.
  • Приеми, че \pi ^2\approx 10.
13
Попълни на празните места подходящите думи така, че да се получи вярно твърдение.
14
Попълни на празните места подходящи думи така, че да получиш правилен отговор на въпроса: Каква е ролята на амортисьорите на превозните средства?
15
Трептенията оказват вредно влияние на човешкия организъм. Например, човек е в състояние да издържи на трептения с честота 5Hz и амплитуда 4,5cm само за много кратко време. Какво максимално ускорение изпитва тялото при тези условия?
  • Приеми, че \pi ^2\approx 10.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Резонанс“ ще разшириш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за механизмите на пораждане на собствени и принудени трептения в една механична система. Ще се научиш да разпознаваш явлението резонанс и условията, при които то настъпва в една трептяща система. Ще разбереш колко полезен и опасен може да бъде резонансът в ежедневието ни и как да го предизвикваш или потискаш в дадена трептяща система. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се