logo

Тест: Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (1)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете изреченията в Perfekt.
2
Посочете изреченията в Perfekt.
3
В кое изречение спомагателният глагол не е sein?
4
Попълнете формите на спомагателния глагол sein.
5
Свържете частите на изреченията.
6
Подредете частите на изречението.
  • Warum ... ?
7
Кой е подходящият въпрос към даденото изречение?
  • Ja, unsere Kinder sind nach Frankreich geflogen.
8
Кой е подходящият въпрос към даденото изречение?
  • Am 4.April ist unsere Tochter umgezogen.
9
Кое местоимение не може да бъде подлог в следното изречение?
  • ... ist mehrmals nach Spanien geflogen.
10
Поставете сказуемото в сегашно време (Präsens).
11
Изберете подходящия подлог за всяко изречение.
  • Du / Das / Die Eltern
 
12
Изберете подходящия подлог за всяко изречение.
  • Die Besucher / Ich / Dieser Stadtteil
13
Изберете подходящия подлог.
14
Попълнете подходящите форми на спомагателния глагол sein.
15
Поставете изреченията в Perfekt.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (1)" съдържа лесни задачи, с които да затвърдите безгрешно употребата на спомагателния глагол sein. Това умение е важна предпоставка за употребата на цялостното време Perfekt. Задачите за попълване, писане, множествен избор и подреждане ще бъдат за вас добра подготовка за контролни и домашни работи по немски език. Желаем ви успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се