Упражнение: Perfekt със спомагателния глагол haben - част 2


Описание на упражнението

Как образуват Partizip Perfekt глаголи като schlafen, dauern, träumen, anfangen, blühen, tanzen, danken, gratulieren и с кой спомагателен глагол образуват миналото време Perfekt? Защо глаголи като sich freuen, sich ärgern, sich beeilen, sich bedanken, sich entschuldigen образуват Perfekt с haben? Как се спрягат възвратните глаголи в минало време? Как е Perfekt на безлични глаголи като es regnet, es donnert, es gibt? Проверете знанията си за образуването на Perfekt с разнообразните задачи в онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол haben - част 2".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете изреченията, съдържащи възвратен глагол.
5т. 2. Попълнете правилото.
5т. 3. Кои изречения съдържат правилен спомагателен глагол?
5т. 4. Кои редове съдържат само глаголи, образуващи Perfekt със спомагателния глагол haben?
5т. 5. Кои редове съдържат само глаголи, образуващи Perfekt със спомагателния глагол haben?
6т. 6. Изберете подходящата дума.
6т. 7. Свържете изреченията на български и немски език.
6т. 8. Поставете изречението в Perfekt.
  • Es regnet.
6т. 9. Изберете правилния спомагателен глагол.
6т. 10. Посочете инфинитивите на използваните глаголи, както е показано в примера.  
6т. 11. Поставете глагола в Perfekt.
6т. 12. Поставете глагола в Perfekt.
11т. 13. Попълнете подходящия Partizip II.
11т. 14. Попълнете формите на Perfekt.
11т. 15. Поставете подходящия спомагателен глагол haben или sein.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!