logo

Тест: Призма. Правилна призма

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Ако два многоъгълника имат  равни съответни страни и ъгли , то многоъгълниците са еднакви.
2
Вярно ли е, че
  • Двете основи на всяка призма са еднакви многоъгълници?
3
Ако основата на призмата има 5 страни, то броят на околните стени е
4
Околните стени на права призма са
5
На чертежа е дадена права триъгълна призма.
  • Точките A,B,C,A1,B1,C1 са:
6
На чертежа е дадена права триъгълна призма.
  • AA1,BB1,CC1 са:
7
На чертежа е дадена права триъгълна призма.
  • AB,BC,CA,A1B1,B1C1,C1A1 са:
8
На чертежа е дадена права триъгълна призма.
  • Триъгълниците \bigtriangleup ABC,\bigtriangleup A1B1C1 са
9
Основата на правилна призма е:
10
Кое твърдение не винаги е вярно?
11
Колко основни ръба и колко околни ръба има петоъгълна призма?
12
Колко върха има четириъгълна призма?
13
Ако m е броят на околните ръбове, а k е броят на околните стени, то:
14
Ако основата на призма е многоъгълник с 8 на брой страни, то намерете броя на всички стени на призмата  и броя на всички ръбове на призмата.
15
Ако v е броят на върховете, s е броят на стените, r е броят на ръбовете на призма, то намерете Т=v+s-r за триъгълна призма и Р=v+s-r за петоъгълна призма.

Описание на теста

В онлайн теста "Призма. Правилна призма" по математика за 6. клас ще затвърдите основни понятия като призма, основи, околни стени, ръбове, върхове. Ще проверите знаете ли коя призма е права призма и коя правилна призма. Ще проверите има ли зависимост между брой върхове, брой стени и брой ръбове. Решете задачите от теста, за да сте по-добри и по-уверени по математика в 6 клас. Желаем ви успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се