logo

Тест: Лице на многоъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
  • Лице на неправилен многоъгълник се намира, като многоъгълникът се раздели по подходящ начин на познати фигури и се пресметне сбора на лицата на фигурите?
2
Вярно ли е, че оцветената фигура може да се раздели на правоъгълник ABCE и триъгълник ECD?
3
Ако една мерна единица в правоъгълната координатна система е 1 cm, то лицето S1 на правоъгълника ABCE e
4
Ако една мерна единица в правоъгълната координатна система е 1 cm, то лицето S2 на триъгълник ECD e
5
Ако една мерна единица в правоъгълната координатна система е 1 cm, то лицето на многоъгълник ABCDE е
6
Многоъгълникът ABCD може да се раздели на  
7
Лицето на многоъгълника ABCD e
8
  Многоъгълникът BCDEF може да се раздели на два триъгълника ΔOBC, ΔOEF и
9
Ако една мерна единица е 1 cm, то лицето на OCDE e
10
Ако една мерна единица в правоъгълната координатна система е 1 cm, то лицето на оцветената фигура е
11
Ако една мерна единица е 1 cm, намерете лицето на ΔCDE.
12
Ако една мерна единица е 1 cm, то намерете лицето на фигурата, заградена от начупената линия  OGDEFBCO.
13
Ако една мерна единица е 1 cm в правоъгълната координатна система, то намерете лицето на оцветената фигура BCEF.
14
Ако една мерна единица е 1 cm, OD\perpCE и дължината на отсечката CE е 8,48 cm, намерете дължината на отсечката OD ( с точност до един знак след десетичната запетая).
15
Ники пресметнал, че фигурите BCDO и ODEF са равнолицеви. Виктор пресметнал, че фигурите не са равнолицеви.
  • Кой е пресметнал вярно? Попълнете неговото име.

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на многоъгълник" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили начините за намиране лице на неправилен  многоъгълник. Ще проверите можете ли да разделите неправилен многоъгълник на познати фигури, за да намерите лицата им. Ще упражните формулите  за намиране лице на познати геометрични фигури. Ще затвърдите уменията си за намиране на лице на многоъгълник като сбор на лицата на други фигури. Решете задачите от теста, за да ви е лесно по математика в 6 клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се