Упражнение: Топене и втвърдяване


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топене и втвърдяване“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да описвате преходите между твърдото и течното състояние на веществата? Защо топенето е съпроводено с поглъщане на топлина? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Преходи между състоянията на веществата“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Явлението, при което телата преминават от твърдо в течно състояние, се нарича:
5т. 2. Градивните частици на твърдите тела:
5т. 3. Когато едно тяло поглъща топлина, то се нагрява, а когато отдава топлина- се охлажда. Вярно ли е, че по време на топенето телата отделят топлина?
5т. 4. За да се разтопи едно тяло, то трябва да се нагрява, а за да се втвърди- трябва да се охлажда.
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
5т. 5. Помислете при каква температура се топи леда и при каква замръзва водата. Еднакви ли са температурите на топене и втвърдяване на дадено вещество?
6т. 6. Температурата на топене зависи от:
6т. 7. Какво става с температурата на топене на твърдо кристално тяло от началото на топенето до пълното му разтопяване?
6т. 8. В топло помещение е внесена ледена висулка. Посочете вярното твърдение.
6т. 9. В изолиран съд, съдържащ вода с температура 0^0C, е поставено парче лед със същата температура (0^0C) . След известно време (например 15 минути) в съда ще има:
6т. 10. Температурата на топене на стоманата е 1 500^0C. При каква температура тя ще се втвърди? Указание: Помислете при каква температура се топи леда и при каква замръзва водата.
6т. 11. В съд с разтопен алуминий са пуснати цинкова и желязна пластинка. Коя от тях ще се разтопи?     
6т. 12. Как се образуват ледените висулки на покривите на сградите?
11т. 13. В магазините за хранителни стоки прясната рибата я поставят върху кубчета лед. Защо рибата не замръзва, както във фризера?
11т. 14. Желязо, мед, алуминий и олово се намират в съд, който ще се нагрява до 700^0C. Кои метали трябва да бъдат преместени в друг съд преди нагряването? 
11т. 15. Сумата от кинетичната енергия на движение на градивните частици на едно тяло и потенциалната енергия на взаимодействието между тях се нарича вътрешна енергия на тялото. Кое тяло ще има по-голяма вътрешна енергия: парче лед с маса 1 килограм при температура 0^0C или 1 килограм вода при същата температура?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!