logo

Тест: Енергия на хармоничното трептене

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Еластичната потенциална енергия на едно тяло е равна на работата, която е била извършена за неговото деформиране.
2
Вярно ли е, че колкото по-силно е деформирано едно тяло, толкова по-малка е неговата еластична потенциална енергия?
3
В идеална трептяща система трептенията са незатихващи. Каква е тяхната амплитуда с течение на времето?
4
Коя е причината за затихване на трептенията?
5
Кой отговор ще избереш, за да довършиш изречението?
  • При хармонично трептене:
6
Махало се люлее с период 2 s. През колко време се изменя потенциалната енергия \mathbfEn на махалото?
7
Махало се люлее с период 4 s. През колко време се изменя кинетичната енергия \mathbfEk на махалото?
8
Максималната потенциална енергия на хармонично трептене е 2J. Колко е механичната енергия на трептене?
9
На фигурата е показано математично махало, което извършва хармонично трептене.
  • Довърши вярно изреченията, като свържеш правилно елементите. 
10
Трупчето от картинката извършва незатихващо трептене с максимална потенциална енергия 4J. Колко е кинетичната енергия на пружината в момент, когато потенциалната енергия на трупчето е 2J?
11
Трупчето от картинката извършва незатихващо трептене с максимална кинетична енергия 3J. Колко е еластичната потенциална енергия на пружината в момент, когато кинетичната енергия на трупчето е 1J?
12
Разгледай внимателно графиката на хармоничното трептене и определи в кои точки от графиката кинетичната енергия е максимална.
  • Указание: Отбелязвай отговорите си, като подреждаш номерата на точките във възходящ ред.
13
Разгледай внимателно графиката на хармоничното трептене и определи в кои точки от графиката кинетичната енергия е равна на нула .              
  • Указание: Отбелязвай отговорите си, като подреждаш номерата на точките във възходящ ред.
    .
14
Разгледай внимателно графиката на хармоничното трептене и определи в кои точки от графиката потенциалната енергия е максимална.
  • Указание: Отбелязвай отговорите си, като подреждаш номерата на точките във възходящ ред.
15
Разгледай внимателно графиката на хармоничното трептене и определи в кои точки от графиката потенциалната  енергия е равна на нула.      
  • Указание: Отбелязвай отговорите си, като подреждаш номерата на точките във възходящ ред.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Енергия на хармоничното трептене“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за причините да се наблюдава трептенето като движение и защо трябва да отклониш едно тяло от равновесното му положение, за да го накараш да трепти. Ще тестваш знанията си за връзката между извършена работа и енергия на трептящата система. Ще се научиш да пресмяташ енергията на трептящата система по време на различните етапи на трептенето. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се