Упражнение: Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 2)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 2)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за приложението на простите трептящи системи и по конкретно за видовете математично махало. Ще тествате знанията си за връзката между характеристиките на математичното махало и величините, които описват трептенето му. Ще се научите да сравнявате и пресмятате периода и честотата на собствените трептения на различни по характеристики системи на математично махало. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Връщащата сила, която поражда хармонично трептене зависи от две величини. Кои са те?
5т. 2. Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?
5т. 3. Периодът на пружинното махало зависи от две величини. Кои са те?
5т. 4. Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от неговите характеристики е нула. Това е:
5т. 5. Вярно ли е, че две тела с еднакви маси могат да трептят с различни честоти под действието на една и съща сила?
6т. 6. Математично махало е пренесено от Земята на Луната, където гравитацията е по-слаба. Периодът на махалото ще:
6т. 7. Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действие на сила 5 N се разтяга с 2 cm?
6т. 8. Колко пъти преминава през равновесното си положение за 4 s махало, което трепти с честота \nu = 5 Hz?
6т. 9. Честотата на пружинно махало е \nu =2,5 Hz. Колко е разтеглена пружината, когато махалото е в равновесие?
  • /приемете g=9,8 m/s^2 и \pi ^2\approx 10^2/
6т. 10. Малко метално топче с маса 20 g е закачено на нишка с дължина l=2,5 m. Колко е периодът T на това математично махало? Ще се измени ли периодът на махалото, ако се използва топче с маса 10 g?
  • Приемете земното ускорение за g=10 m/s^2.
6т. 11. Ученик наблюдава разрушаването на стара сграда с помощта на тежко метално гюлле, окачено на стоманено въже. Той измерва, че гюллето (когато не се удря в стената на сградата) извършва n=10 цикъла на люлеене около равновесното си положение за време t=80 s. Колко метра е дължината l на въжето?
  • /приемете g=10 m/s^2 и \pi ^2\approx 10/ 
6т. 12. Дължините на две математични махала се отнасят тъй както 4:1. Как се отнасят периодите на махалата?
11т. 13. Едно математично махало има период T1, а друго - T2. Колко е периодът на математично махало, чиято дължина е равна на сумата от дължините на двете махала?
11т. 14. Математично махало извършва n1=4 за даден интервал от време. Когато се намали дължината на махалото с \Delta l=12 cm, то прави n2=8 люлеения за същия интервал от време. Намерете началната дължина l на махалото.
11т. 15. Математично махало с период T0=3 s е закачено близо до вертикална стена. В стената е забит пирон, който дели дължината на махалото на две части, отнасящи се тъй както  5:4. За колко секунди махалото извършва едно люлеене от точка А, достига до точка В и се връща в точка А?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!