Упражнение: Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 2)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Величини при хармоничното трептене. Решаване на задачи. Част 2“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за приложението на простите трептящи системи и по конкретно за видовете математично махало. Ще тестваш знанията си за връзката между характеристиките на математичното махало и величините, които описват трептенето му. Ще се научиш да сравняваш и пресмяташ периода и честотата на собствените трептения на различни по характеристики системи на математично махало. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Връщащата сила, която поражда хармонично трептене зависи от две величини. Кои са те?
5т. 2. Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?
5т. 3. Периодът на пружинното махало зависи от две величини. Кои са те?
5т. 4. Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от неговите характеристики е нула. Това е:
5т. 5. Вярно ли е, че две тела с еднакви маси могат да трептят с различни честоти под действието на една и съща сила?
6т. 6. Математично махало е пренесено от Земята на Луната, където гравитацията е по-слаба. Периодът на махалото ще:
6т. 7. На две нишки с дължини съответно \dpi100 \mathbfl1= \mathbf1m и \dpi100 \mathbfl2= \mathbf0,25m са окачени малки теглилки. Колко е отношението  \dpi100 \mathbf\fracT1\mathbfT2  на периодите, с които се люлеят двете махала?
6т. 8. Колко пъти преминава през равновесното си положение за \dpi100 \mathbf4\mathbfs махало, което трепти с честота \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = \mathbf5Hz?
6т. 9. Честотата на пружинно махало е \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = \mathbf2,5\mathbfHz. Колко е разтеглена пружината, когато махалото е в равновесие?
  • Указание: Когато махалото е в равновесие \dpi100 \mathbfF= \mathbfG и  \dpi100 \mathbfG= \mathbfmg.
  • Приеми, че \dpi100 \mathbfg\mathbf\approx \mathbf10\mathbfm/\mathbfs^2 и \dpi100 \boldsymbol\boldsymbol\pi ^2\approx \mathbf10.
6т. 10. Малко метално топче с маса \dpi100 \mathbfm= \mathbf20g е закачено на нишка с дължина \dpi100 \mathbfl= \mathbf2,5m. Колко е периодът \dpi100 \mathbfT на това математично махало? Ще се измени ли периодът на махалото, ако се използва топче с маса \dpi100 \boldsymbol\mathbfm= \mathbf10\mathbfg?
  • Указание: Приеми, че \dpi100 \mathbfg\approx \mathbf10\mathbfm/\mathbfs^2.
6т. 11. Ученик наблюдава разрушаването на  сграда с помощта на тежко метално гюле, окачено на стоманено въже. Той измерва, че гюлето (когато не се удря в стената на сградата) извършва \dpi100 \mathbfn= \mathbf10 цикъла на люлеене около равновесното си положение за време \dpi100 \mathbft= \mathbf80\mathbfs. Колко е периодът \dpi100 \mathbfT на махалото и дължината l на въжето?
  • Указание: Приеми, че g=10 m/s^2 и \pi ^2\approx 10.
6т. 12. Дължините на две математични махала се отнасят тъй както \dpi100 \mathbf4 :\mathbf1. Как се отнасят периодите \dpi100 \mathbfT1:\mathbfT2 на махалата?
11т. 13. Когато се увеличи дължината на математично махало с 60 cm, периодът му нараства два пъти. Колко е началната дължина l на махалото?
11т. 14. Математично махало извършва n1=4 люлеения за даден интервал от време. Когато се намали дължината на махалото с \Delta l=12 cm, то прави n2=8 люлеения за същия интервал от време. Намери началната дължина l на махалото.
11т. 15. Математично махало с период T0=3 s е закачено близо до вертикална стена. В стената е забит пирон, който дели дължината на махалото на две части, отнасящи се тъй както 5:4. За колко секунди махалото извършва едно люлеене от точка А, достига до точка В и се връща в точка А?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!