logo

Тест: Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 2)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Връщащата сила, която поражда хармонично трептене зависи от две величини. Кои са те?
2
Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?
3
Периодът на пружинното махало зависи от две величини. Кои са те?
4
Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от неговите характеристики е нула. Това е:
5
Вярно ли е, че две тела с еднакви маси могат да трептят с различни честоти под действието на една и съща сила?
6
Математично махало е пренесено от Земята на Луната, където гравитацията е по-слаба. Периодът на махалото ще:
7
На две нишки с дължини съответно \dpi100 \mathbfl1= \mathbf1m и \dpi100 \mathbfl2= \mathbf0,25m са окачени малки теглилки. Колко е отношението  \dpi100 \mathbf\fracT1\mathbfT2  на периодите, с които се люлеят двете махала?
8
Колко пъти преминава през равновесното си положение за \dpi100 \mathbf4\mathbfs махало, което трепти с честота \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = \mathbf5Hz?
9
Честотата на пружинно махало е \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = \mathbf2,5\mathbfHz. Колко е разтеглена пружината, когато махалото е в равновесие?
  • Указание: Когато махалото е в равновесие \dpi100 \mathbfF= \mathbfG и  \dpi100 \mathbfG= \mathbfmg.
  • Приеми, че \dpi100 \mathbfg\mathbf\approx \mathbf10\mathbfm/\mathbfs^2 и \dpi100 \boldsymbol\boldsymbol\pi ^2\approx \mathbf10.
10
Малко метално топче с маса \dpi100 \mathbfm= \mathbf20g е закачено на нишка с дължина \dpi100 \mathbfl= \mathbf2,5m. Колко е периодът \dpi100 \mathbfT на това математично махало? Ще се измени ли периодът на махалото, ако се използва топче с маса \dpi100 \boldsymbol\mathbfm= \mathbf10\mathbfg?
  • Указание: Приеми, че \dpi100 \mathbfg\approx \mathbf10\mathbfm/\mathbfs^2.
11
Ученик наблюдава разрушаването на  сграда с помощта на тежко метално гюле, окачено на стоманено въже. Той измерва, че гюлето (когато не се удря в стената на сградата) извършва \dpi100 \mathbfn= \mathbf10 цикъла на люлеене около равновесното си положение за време \dpi100 \mathbft= \mathbf80\mathbfs. Колко е периодът \dpi100 \mathbfT на махалото и дължината l на въжето?
  • Указание: Приеми, че g=10 m/s^2 и \pi ^2\approx 10.
12
Дължините на две математични махала се отнасят тъй както \dpi100 \mathbf4 :\mathbf1. Как се отнасят периодите \dpi100 \mathbfT1:\mathbfT2 на махалата?
13
Когато се увеличи дължината на математично махало с 60 cm, периодът му нараства два пъти. Колко е началната дължина l на махалото?
14
Математично махало извършва n1=4 люлеения за даден интервал от време. Когато се намали дължината на махалото с \Delta l=12 cm, то прави n2=8 люлеения за същия интервал от време. Намери началната дължина l на махалото.
15
Математично махало с период T0=3 s е закачено близо до вертикална стена. В стената е забит пирон, който дели дължината на махалото на две части, отнасящи се тъй както 5:4. За колко секунди махалото извършва едно люлеене от точка А, достига до точка В и се връща в точка А?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Величини при хармоничното трептене. Решаване на задачи. Част 2“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за приложението на простите трептящи системи и по конкретно за видовете математично махало. Ще тестваш знанията си за връзката между характеристиките на математичното махало и величините, които описват трептенето му. Ще се научиш да сравняваш и пресмяташ периода и честотата на собствените трептения на различни по характеристики системи на математично махало. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се