Упражнение: Южен централен регион – административно-териториално устройство и градове - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Южен централен регион - административно - териториално устройство и градове - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за селищата в областите Пловдив и Пазарджик. Ще отговаряте на въпроси за броя на областите в ЮЦР, за специализацията на селищата, за особеностите на селищната мрежа. Ще разпознавате селища по описание, ще обозначавате местоположението на градове в област Пловдив. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко са административните области в Южен централен регион ?
5т. 2. С коя цифра е обозначена област Пловдив на картата?
5т. 3. Кои са най-новите общини в Южен централен регион ?
5т. 4. На коя река е разпорожен град Асеновград?
5т. 5. Кой от факторите е основен за възникването на гр. Лъки?
6т. 6. Коя е основната причина големите градове в Южен централен регион да са разположени неравномерно?
6т. 7. В коя административна област са разположени най-новите общини в Южен централен регион?
6т. 8. Сопот, Калофер, Клисура и Баня са градове от ЮЦР, разположени:
6т. 9. Кое от изброените твърдения НЕ се отнася за гр. Пловдив?
6т. 10. За кой град се отнася следното:
  •  Икономически и културно е свързан с Пловдив. Специализацията му в растениевъдството е отглеждането на грозде, плодове и зеленчуци. Добре е развита шивашката промишленост. Има множество ателиета за производство на официално и сватбено облекло.
6т. 11. Кой град в ЮЦР е образуван след сливането на три села?
6т. 12. Копринен текстил, трактори, парфюмерийни и козметични изделия се произвеждат в:
11т. 13. Кои градове в област Пловдив са обозначени с цифри на картата?
11т. 14. В кои градове се намират споменатите забележителности?
11т. 15. За кои градове в ЮЦР се отнася характеристиката?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!