logo

Тест: Perfekt със спомагателния глагол haben - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълнете правилото.
  • ... образуват Perfekt със спомагателния глагол haben.
 
2
Кои глаголи наричаме транзитивни (преходни)?
3
В кои изречения има пряко допълнение?
4
В кои изречения има пряко допълнение?
5
В кои изречения има пряко допълнение?
6
Свържете частите на изреченията.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Свържете изображенията с изреченията.
9
Попълнете изречението с две от дадените думи.
  • hast - habt - einkauft - eingekauft
10
Попълнете изречението с две от дадените думи.
  • hast - hat - verstanden - geverstanden
11
  • В едно от изреченията спомагателният глагол е грешен.
  • Посочете изречението, в което трябва да употребим
  • "sein" вместо "haben".
12
В кое изречение спомагателният глагол трябва да е sein, а не haben?
13
Изберете подходящия Partizip Perfekt.
14
Попълнете подходящия спомагателен глагол (haben или sein) в подходящото лице и число.
15
Попълнете подходящия спомагателен глагол (haben или sein) в подходящото лице и число.

Описание на теста

Познавате ли вече глаголите, които образуват Perfekt със спомагателния глагол haben? Разпознавате ли транзитивните глаголи (transitive Verben) и можете ли да прилагате правилото за тях, когато образувате изречения в Perfekt? Научихте ли значенията и формите на Partizip II на глаголи като aufmachen, essen, verlieren, einladen, mitbringen, besuchen, vergessen, finden, malen? Тествайте знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол haben - част1".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се