logo

Тест: Многоъгълник. Правилен многоъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледайте фигурата на чертежа и свържете правилно.
2
Вярно ли е, че името на многоъгълника се определя от броя на ъглите му?
3
Правилен многоъгълник е многоъгълник, на който
4
Вярно ли е, че
  • Върховете на правилен многоъгълник лежат на една окръжност?
5
Многоъгълникът ABCDEF е правилен шестоъгълник. OH⊥AB.
  • Отбележете вярното:
6
Страната на правилен шестоъгълник определя в окръжността, на която лежат върховете му, централен ъгъл, равен на:
7
Периметърът Р на многоъгълник с n на брой равни страни с дължина на страната b  е
8
Периметърът на правилен десетоъгълник с дължина на страната 3,5 cm е:
9
Определете дължината на страната на правилен шестоъгълник, ако периметърът Р=48 cm.
10
Намерете броя на страните на правилен многоъгълник, ако периметърът Р=21 dm, а дължината на страната b=3 dm.
11
На колко градуса е равен централният ъгъл, определен от страната на  правилен петоъгълник,  в окръжността, на която лежат върховете му?
12
Централният ∠АОВ в окръжност с център О, на която лежат върховете на правилен многоъгълник със страна АВ, е равен на 45º.
  • Колко страни има правилният многоъгълник?
13
В правилен многоъгълник дължината на страната АВ е 4 cm, а ∠АОВ е равен на 90º (О - център на  окръжността, на която лежат върховете на многоъгълника).
  • Намерете апотемата на многоъгълника.
14
Каква е дължината АВ на страната на правилен многоъгълник с периметър 24 см, ако ∠АОВ е 45º (О - център на многоъгълника)?
15
Колко еднакви равностранни триъгълника могат да се подредят без празнини и застъпване около дадена точка О и какъв правилен многоъгълник ще се получи?

Описание на теста

В онлайн теста "Многоъгълник. Лице на многоъгълник" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили основните понятия връх, страна, ъгъл на многоъгълник. Ще проверите знаете ли кой многоъгълник е правилен многоъгълник? Къде лежат върховете на правилен многоъгълник? Как се намира периметърът на правилен многоъгълник? Можете ли да използвате формулата P=n.b. Решете задачите от теста, за да станете най-добрите в задачите с геометрични фигури.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се