logo

Тест: Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 1)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от следните сили предизвиква хармонично трептене?
2
Тяло, което извършва хармонично трептене, в даден момент преминава през равновесното си положение. Стойността на коя от следните величини, характеризиращи трептенето, в този момент е равна на нула?
3
Колко пъти пружинно махало преминава през равновесното си положение за един период T?
4
Ако периодът на трептене на пружинно махало е T = 5 s, честотата е:
5
Тяло започва да трепти от крайно ляво положение. Ако периодът е T = 2 s, в какво положение ще се намира тялото след време t = 6 s?
6
Колко пъти в продължение на 20 s ще се намира на максимално разстояние от равновесното си положение тяло, което извършва хармонично трептене с честота 5 Hz?
7
Периодът на математично махало е 1 s. Колко ще стане периодът на махалото, ако се увеличи 9 пъти неговата дължина?
8
Определи коефициента на еластичност \dpi100 \mathbfk на пружинно махало. Масата на топчето на махалото е \dpi100 \mathbfm = \mathbf50 g. В равновесното положение на махалото пружината е разтегната с \dpi100 \mathbfx0 = \mathbf5 cm.
  • Указание: В равновесното положение на махалото силата на тежестта и силата на еластичност се уравновесяват. 
  • Приеми, че \dpi100 \mathbfg\approx \mathbf10\mathbf\fracms^2.
9
На фигурата е представено графично хармонично трептене.  Периодът на това трептене е:
10
Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда A=0,01 m. Коефициентът на еластичност на пружината е k=20 N/m. Определи максималната стойност на връщащата сила.
  • Указание: Имай предвид, че  \mathbfx\mathbfmax = \mathbfA.
11
Силата на еластичност, която действа при трептенето на пружинно махало с коефициент на еластичност 25 N/m, предизвиква 4 cm отклонение от равновесното му положение. Определи големината F на тази сила.
12
На пружинно махало с коефициент на еластичност \dpi100 \mathbfk = \mathbf100\frac\mathbfNm е закачено топче с маса \dpi100 \mathbfm= \mathbf0,25 kg. Определи периода \dpi100 \mathbfT и честотата \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu на трептене на махалото.
13
Теглилка е закачена на пружина. В равновесното положение удължението на пружината е \dpi100 \boldsymbolx0 = \mathbf9,8 cm. Колко е периодът \dpi100 \mathbfT на това пружинно махало?
  • Указание: Земното ускорение е \dpi100 \mathbfg= \boldsymbol9,8\mathbf\fracms^2. Запиши отговора си като десетична дроб с точност до стотните/например както 0,56/.
14
Когато се увеличи дължината на математично махало с \dpi100 \mathbf80\mathbfcm, периодът му нараства \dpi100 \mathbf3 пъти. Колко е началната дължина \dpi100 \mathbfl на махалото?
15
За направата на пружинно махало се използва топче с маса \dpi100 \mathbf90g, а за математично махало – топче с маса \dpi100 \mathbf10g. Двете махала имат еднакви периоди. Колко е отношението  \dpi100 \mathbf\fracTnp.Tm  на периода \dpi100 \mathbfTnp. на пружинното махало към периода \dpi100 \mathbfTm на математичното махало, ако се разменят двете теглилки?
  • Указание: Запиши отговора си като обикновена дроб (например както 4/5.)

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Величини при хармоничното трептене. Решаване на задачи 1“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за простите трептящи системи – математично и пружинно махало, за величините, които ги описват – амплитуда, период и честота. Ще тестваш знанията си за връзката между характеристиките на трептящата система и величините, които описват трептенето на тази система. Ще се научиш да пресмяташ периода и честотата на собствените трептения на математично и пружинно махало. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се