Упражнение: Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 1)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 1)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за простите трептящи системи - математично и пружинно махало, за величините, които ги описват – амплитуда, период и честота. Ще тествате знанията си за връзката между характеристиките на трептящата система и величините, които описват трептенето на тази система. Ще се научите да пресмятате периода и честотата на собствените трептения на математично и пружинно махало. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от следните сили предизвиква хармонично трептене?
5т. 2. Тяло, което извършва хармонично трептене, в даден момент преминава през равновесното си положение. Стойността на коя от следните величини, характеризиращи трептенето, в този момент е равна на нула?
5т. 3. Попълнете липсващите думи вярно.
5т. 4. Периодът на хармонично трептящо пружинно махало зависи от:
5т. 5. Математично махало (топче, закачено на нишка) извършва хармонично трептене. От коя от следните величини зависи периодът на махалото?
6т. 6. Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 500 N/m под действие на сила 10 N?
6т. 7. Периодът на математично махало е 1 s. Колко ще стане периодът на махалото, ако се увеличи 9 пъти неговата дължина?
6т. 8. Определете коефициента на еластичност k на пружинно махало. Масата на топчето на махалото е m=50 g. В равновесното положение на махалото пружината е разтегната с x0=5 cm.
  • /при решаването на задачата имайте предвид двете сили, които действат на махалото/
6т. 9. Колко е коефициентът на еластичност на ластик, който се разтяга с 2 cm под действието на сила 0,04 N?
6т. 10. Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда A=0,01 m. Коефициентът на еластичност на пружината е k=20 N/m. Определете максималната стойност на връщащата сила.
6т. 11. Когато увеличим дължината на математично махало с 80 cm, периодът му нараснал 3 пъти. Колко е била началната дължина на махалото?
6т. 12. На пружинно махало с коефициент на еластичност 100 N/m е закачено топче с маса 0,25 kg. Определете периода и честотата на трептене на махалото.
11т. 13. Теглилка е закачена на пружина. В равновесното положение удължението на пружината е x0=9,8 cm. Колко е периодът на това пружинно махало? Земното ускорение е g=9,8 m/s^2.
11т. 14. Силата на еластичност, която действа при трептенето на пружинно махало с коефициент на еластичност 25 N/m, предизвиква 4 cm отклонение от равновесното му положение. Определете големината на тази сила.
11т. 15. За направата на пружинно махало е използвано топче с маса 90 g, а за математично махало - топче с маса 10g. Двете махала имат еднакви периоди. Колко ще е отношението \fracTnp.Tm на периода Tnp. на пружинното махало към периода Tm  на математичното махало, ако се разменят двете теглилки?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:18 - 09.05.2016

Моля някой да ми обясни 15та задача. :-)
Профилна снимка

Администратор

18:09 - 10.05.2016

Викторе, кое ти се стори трудно на нея? Веднага ще ти помогна! Кажи кое те затрудни :)
+1
Профилна снимка

Ученик

18:33 - 10.05.2016

Ми, просто не се сещам как да я реша.
Профилна снимка

Друг

13:38 - 11.05.2016

Здравей, Виктор, имаш ли идея как да започнеш? Виж какво ни е дадено в задачата и да я подхванем от някъде.
+2
Профилна снимка

Ученик

18:20 - 11.05.2016

Няма значение. Днес попитах учителя си по физика и той ми обясни. Благодаря Ви все пак!
+1
Профилна снимка

Ученик

17:39 - 09.06.2016

Не мога да реша 11 зас
+1
Профилна снимка

Друг

18:23 - 10.06.2016

Здравей, Данаил. Какво те затруднява в задачата? Нека пробваме да я решим заедно. :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.