Упражнение: Южен централен район – население и стопанство. Вторичен и третичен сектор


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Южен централен район - население и стопанство. Вторичен и третичен сектор" по география за 10 клас ще проверите знанията си за основните отрасли на вторичния сектор на стопанството, застъпени в региона и продуктите, които произвеждат. Ще отговаряте на въпроси за дейностите, включени в третичния сектор, ще разпознавате туристически обекти от региона. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой от изброените отрасли на вторичния сектор е специализиращ за Южен централен район?
5т. 2. Край кой град в Южен централен район е изграден най-големият соларен парк в България?
5т. 3. Коя област в Южен централен район не разполага с жп мрежа?
5т. 4. Кой от градовете е стар център на текстилната промишленост у нас?
5т. 5. Коя двойка автомагистрали преминава през територията на Южен централен район?
6т. 6. Общото между градовете Пловдив и Пещера е производството на:
6т. 7. Кои нетрадиционни източници за добиване на енергия се използват в Южен централен район?
6т. 8. Кой вид транспорт НЕ е застъпен в Южен централен район?
6т. 9. Вярно ли е твърдението, че машиностроенето в Южен централен район е специализиращ отрасъл и произвежданите машини са конкурентноспособни на международните пазари?
6т. 10. Кое твърдение за транспорта в Южен централен район НЕ е вярно?
6т. 11. Кои промишлени отрасли се развиват в посочените центрове?
6т. 12. Свържете посочените селища с вида туризъм, който се развива в тях.
11т. 13. Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Свържете имената на градовете с продукцията, която се произвежда в тях.
11т. 15. Виждате изображения на туристически обекти в ЮЦР. Свържете снимката с името на обекта.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!