new-logo

Тест: Идеален газ. Решаване на задачи. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Термодинамични параметри са:
2
Законът на Бойл - Мариот описва процес с идеален газ, при който не се изменя:
3
Подредете правилно частите от изречението, така че да получите вярно твърдение.
4
Законът на Гей-Люсак е:
5
Съгласно уравнението на състоянието на идеалния газ отношението на произведението от налягането по обема към температурата остава постоянно.
6
Уравнението на състоянието на идеален газ за изохорен процес е:
7
В цилиндър с бутало е затворен газ. Налягането на газа се е увеличило повече от допустимото за сметка на увеличената температура. Как може да се достигне първоначалното налягане?
8
Водород с обем 100 m^3, намиращ се при нормални условия (налягане 1.10^5 Pa )  се напомпва в стоманен балон с обем 5m^3. Колко е налягането на водорода в балона?
9
При изобарен процес абсолютната температура на идеален газ нараства 4 пъти. Как се изменя обемът на газа?
10
При произволен термодинамичен процес налягането на идеален газ и абсолютната температура се увеличават 2 пъти. Каква е промяната на обема?
11
Налягането в автомобилна гума при температура -15^0C е 1,6.10^5 Pa. Ако при продължително каране температурата на въздуха в гумата се повиши до 37^0C , колко ще стане налягането на въздуха в гумата?
12
В балон с вместимост 0,02m^3 се намира кислород при температура 16^0C  и налягане 10^7Pa . Какъв обем ще заеме този газ при нормални условия ( 0^0C и 10^5Pa)?
13
Началната и крайната температура  на дадена маса газ при изобарен процес  са T1  и  T2  (T2> T1), а началният обем е V1. Изменението на обема се пресмята по формулата:
14
В цилиндрите на дизеловия двигател атмосферният въздух се сгъстява, при което се нагрява. Опитът показва, че при намаляване на обема 12 пъти налягането достига до 36.10^5 Pa. Колко е температурата на нагретия въздух, ако в началото температурата му е 10^0C , а налягането е 10^5 Pa?
15
Футболна топка с обем 0,003m^3  се напомпва до налягане 1,8 atm. Колко напомпвания трябва да се направят, ако при всеки ход се засмукват 200cm^3  въздух при нормални условия? До напомпването футболната топка не съдържа въздух. Изменението на температурата при напомпването се пренебрегва.

Описание на теста

Онлайн тестът „Идеален газ (решаване на задачи част 3)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Усвоихте ли добре законите при изопроцесите? Можете ли да прилагате уравнението на състоянието на идеалния газ? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се