logo

Тест: Югоизточен район. Население. Стопанство. Първичен и вторичен сектор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за населението на Югоизточния район е вярно?
2
От посочените общини най-малка е гъстотата на населението в:
3
Вярно ли е твърдението, че естественият прираст на Югоизточния район въпреки отрицателните си стойности, е по-висок от средния за страната?
4
Кой от изброените отрасли на промишлеността НЕ е специализиращ за Югоизточния район?
5
Коя дума ще избереш да допълниш в изречението така, че да се получи вярно твърдение?
  • Югоизточният район е на първо място в страната по производство на:
6
В кой въгледобивен район е най-голямата ТЕЦ в Югоизточния район?
7
За добивната промишленост в Югоизточния район НЕ е вярно, че:
8
Свържи видовете технически култури с териториите от Югоизточния район, на които се отглеждат.
9
Югоизточният регион има национална специализация в овощарството, по-конкретно в производството на:
10
Кои територии в ЮИР са най-подходящи за развитие на овцевъдството?
11
Съотношението на населението в ЮИР по възраст е: 13,9% за населението в подтрудоспособна възраст, 63,1% за населението в трудоспособна възраст и 23,1% за населението в надтрудоспособна възраст.
  • С каква дума ще характеризираш тази структура?
  • Ключови думи: стабилна, прогресивна, влошена, нормална
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: прокат, Бургас, местни, вносни, брокат, Стара Загора
13
Кои растения са суровини за производството на споменатите продукти?
  • Свържи правилно.
14
Свържи частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Кои са факторите, способстващи за развитието на споменатите дейности в ЮИР?
  • Свържи правилно елементите.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за населението и основните дейности в първичния и вторичния сектор на Югоизточния район. Ще отговаряш на въпроси, с чиято помощ ще провериш най-важните знания за тенденциите в естествения прираст на населението, за възрастовата му структура и териториалното разпределение. Ще имаш възможност да използваш наученото за специализиращите земеделски дейности и центровете на производство. Ще приложиш знанията си, като отговаряш на въпроси, в които ще търсиш връзката между фактори и стопански дейности, както и между суровини и производства. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се