Упражнение: Югоизточен регион – население и стопанство. Първичен сектор


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югоизточен регион - население и стопанство. Първичен сектор" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската ситуация в региона и за състоянието на първичния сектор. Ще отговаряте на въпроси, с чиято помощ ще проверите най-важните знания за тенденциите в естествения прираст на населението, за възрастовата му структура и териториалното разпределение. Ще имате възможност да демонстрирате знания за специализиращите земеделски дейности и центровете на производство. Ще приложите знанията си като отговаряте на въпроси, в които ще търсите връзката между фактори и стопански дейности, както и между суровини и производства. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Населението на Югоизточен регион  през 2011 г. наброява:
5т. 2. От посочените общини най-малка е гъстотата на населението в:
5т. 3. Югоизточният регион е:
5т. 4. Почти 2/3 от обработваемата земя в Югоизточен регион  е заета от:
5т. 5. Кой стопански отрасъл е много добре застъпен в Югоизточен регион , освен земеделието?
6т. 6. Коя зърнена култура НЕ се отглежда в Югоизточен регион ?
6т. 7. Естественият прираст на населението в Югоизточен регион  в сравнение с другите региони, е:
6т. 8. Свържете видовете технически култури с районите, където се отглеждат в ЮИР.
6т. 9. Югоизточният регион има национална специализация в овощарството в производството на:
6т. 10. Кои територии в ЮИР са най-подходящи за развитие на овцевъдството?
6т. 11. Съотношението на населението в ЮИР по възраст е: 13,9% за населението в подтрудоспособна възраст, 63,1% за населението в трудоспособна възраст и 23,1% за населението в надтрудоспособна възраст.
  • С каква дума ще характеризирате тази структура?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Кои растения са суровини за производството на споменатите продукти?
11т. 14. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Кои са факторите, способстващи за развитието на споменатите дейности в ЮИР?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!