logo

Тест: Кръг. Лице на кръг

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващата дума.
2
Дадена е окръжност k с център О.
  • Вярно ли е, че точка О е център на кръга, заграден от окръжността k?
3
Дадена е окръжност k с център О.
  • За кръга, заграден от окръжността k е вярно
4
Вярно ли е твърдението:
  • Лице на кръг намираме, като умножим числото π с радиуса на втора степен.
5
Лицето S на кръг с радиус r се намира по формулата
6
Лицето на кръг с радиус 5 cm (π≈3.14) е равно на:
7
На колко квадратни дециметра е равно лицето на кръг, ако радиусът на кръга е 40 cm (π≈3.14)?
8
Намерете радиуса на кръга, ако лицето му S=π.49 cm^2 (π≈3.14) .
9
Намерете диаметъра на кръг ако знаете, че лицето на кръга S=π.36  cm^2 (π≈3.14).
10
Намерете лицето на кръг, чийто диаметър е 6 cm  (π≈3.14).
11
Най-голямо лице има кръгът с диаметър:
12
Намерете лицето на кръга, ако знаете, че дължината на заграждащата го окръжност е 31,4 cm (π≈3.14).
13
Пресметнете и сравнете лицето S1 на кръг с радиус 2 cm и лицето S2 на квадрат със страна 2 cm.
14
  • Ваня си купила оранжева кръгла рамка с диаметър AD=20 cm.
  • Мястото за снимка е кръг с диаметър EF=10 cm.
  • Намерете лицето на оранжевата рамка (π=3,14).
15
Даден е кръг с радиус r=1 m.
  • Ако S е лицето на кръга, а дължината на половината от заграждащата го окръжност е m метра, то:

Описание на теста

В онлайн теста "Кръг. Лице на кръг" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили понятията кръг, лице на кръг, полукръг, сектор. Задачите ще ви помогнат да упражните намиране на лице на кръг по формулата S=\pi .r.r, намиране на лице на полукръг, намиране на радиус по дадено лице на кръга. Решете задачите от теста, за да станете уверени в знанията си по математика в 6 клас. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се