new-logo

Тест: Соли на въглеродната киселина. Kарбонати и хидрогенкарбонати

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Солите на въглеродната киселина са:
2
В строителството НЕ се използва карбоната:
3
Содата за хляб е съединението NaHCO3.
4
Карбонати и хидрогенкарбонати се доказват с киселина по характерното шумене на отделящия се газ CO2.
5
Кои от посочените соли на въглеродната киселина са разтворими във вода?
6
Качествена реакция за доказване на карбонати и хидрогенкарбонати е т. нар. "шумяща проба". Името си реакцията носи от шума, който се чува при отделянето на:
7
Посочи уравнения, които показват термичното разлагане  (термична дисоциация) на соли на въглеродната киселина.
8
Свържи наименованията на съединенията със съответстващата им формула.
9
В Света под открито небе има много мраморни сгради и произведения на изкуството. Кой от изброените глобални екологични проблеми застрашава в най-голяма степен това културно наследство и защо?
10
На коя от посочените химични реакции се дължи образуването на сталактити и сталагмити в пещерите?
11
Свържи солите с вярната им употреба.
12
На кой от процесите се дължи разтварянето на варовиковите скали в природата и образуването на пещерите?
13
Как опитно ще разпознаеш Na2CO3  и NaHCO3?
14
На баба ти ѝ трябва помощ - разкъртила е стената като е местила любимия си стол. Нужно е дупката да се дапълни с гипс. Но в мазето цари хаос - има две торбички с бели прахове без етикети и ти не знаеш в коя торбичка е гипсът, в коя кредата, с която баба ти боядисва тавана. Състави план, за да откриеш гипса.
15
За лабораторни цели трябва да получиш гипс по прехода: H2CO3--> CaCO3--> CaSO4 Дадени са веществата:
  •  сярна киселина,  калций, калциева основа, серен триоксид, серен диоксид
  • Кои от тях и в каква последователност ще използваш, за да получиш гипс?
  • Отговора запиши със съответните символи/ формули.  Използвай латински букви и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Соли на въглеродната киселина.Карбонати и хидрогенкарбонати." С него ще тестваш знанията си за видовете соли на въглеродната киселина и техните свойства. Не знаеш как да докажеш, че една сол е карбонат? Или какво представляват содата за хляб и амонячната сода, които се използват в домакинството? На всички подобни въпроси ще се научиш да отговаряш  след като направиш този тест. Освен това ще си подготвен и за отличен отговор при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се