Упражнение: Соли на въглеродната киселина. Kарбонати и хидрогенкарбонати


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Соли на въглеродната киселина.Карбонати и хидрогенкарбонати." С него ще тестваш знанията си за видовете соли на въглеродната киселина и техните свойства. Не знаеш как да докажеш, че една сол е карбонат? Или какво представляват содата за хляб и амонячната сода, които се използват в домакинството? На всички подобни въпроси ще се научиш да отговаряш  след като направиш този тест. Освен това ще си подготвен и за отличен отговор при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Солите на въглеродната киселина са:
5т. 2. В строителството НЕ се използва карбоната:
5т. 3. Содата за хляб е съединението NaHCO3.
5т. 4. Карбонати и хидрогенкарбонати се доказват с киселина по характерното шумене на отделящия се газ CO2.
5т. 5. Кои от посочените соли на въглеродната киселина са разтворими във вода?
6т. 6. Качествена реакция за доказване на карбонати и хидрогенкарбонати е т. нар. "шумяща проба". Името си реакцията носи от шума, който се чува при отделянето на:
6т. 7. Посочи уравнения, които показват термичното разлагане  (термична дисоциация) на соли на въглеродната киселина.
6т. 8. Свържи наименованията на съединенията със съответстващата им формула.
6т. 9. В Света под открито небе има много мраморни сгради и произведения на изкуството. Кой от изброените глобални екологични проблеми застрашава в най-голяма степен това културно наследство и защо?
6т. 10. На коя от посочените химични реакции се дължи образуването на сталактити и сталагмити в пещерите?
6т. 11. Свържи солите с вярната им употреба.
6т. 12. На кой от процесите се дължи разтварянето на варовиковите скали в природата и образуването на пещерите?
11т. 13. Как опитно ще разпознаеш Na2CO3  и NaHCO3?
11т. 14. На баба ти ѝ трябва помощ - разкъртила е стената като е местила любимия си стол. Нужно е дупката да се дапълни с гипс. Но в мазето цари хаос - има две торбички с бели прахове без етикети и ти не знаеш в коя торбичка е гипсът, в коя кредата, с която баба ти боядисва тавана. Състави план, за да откриеш гипса.
11т. 15. За лабораторни цели трябва да получиш гипс по прехода: H2CO3--> CaCO3--> CaSO4 Дадени са веществата:
  •  сярна киселина,  калций, калциева основа, серен триоксид, серен диоксид
  • Кои от тях и в каква последователност ще използваш, за да получиш гипс?
  • Отговора запиши със съответните символи/ формули.  Използвай латински букви и арабски цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!