logo

Тест: Соли на въглеродната киселина. Kарбонати и хидрогенкарбонати

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи солите на въглеродната киселина.
2
Определи кое от веществата НЕ е калциев карбонат CaCO3.
3
Содата за хляб е съединението NaHCO3.
4
Карбонати и хидрогенкарбонати се доказват с киселина по характерното шумене на отделящия се газ CO2.
5
Определи кои от посочените соли на въглеродната киселина са НЕРАЗТВОРИМИ във вода?
6
Качествената реакция за доказване на карбонати и хидрогенкарбонати е т. нар. "шумяща проба" - взаимодействие на солите със силна киселина. Името си реакцията носи от шума, който се чува при отделянето на газа Х. Посочи кой е газът Х.
7
Определи кои са продуктите на термичното разлагане на калциев карбонат CaCO3.
8
Свържи наименованията на съединенията със съответстващата им формула.
9
В света под открито небе има много мраморни сгради (CaCO3) и произведения на изкуството. Помисли и определи кой от изброените глобални екологични проблеми може да разруши това културно наследство и защо?
10
Посочи на коя от дадените химични реакции се дължи образуването на сталактити и сталагмити в пещерите.
11
Свържи солите с вярната им употреба.
12
Посочи уравнението, изразяващо процеса на разтваряне на варовиковите скали в природата, при който се образуват пещерите.
13
Определи как опитно можеш да различиш карбонатна от хидрогенкарбонатна сол.
14
В две торби без етикети има гипс (CaSO4.2H2O) и креда (CaCO3).
  • Състави план, за да откриеш гипса.
15
За лабораторни цели трябва да получиш гипс по прехода: H2CO3--> CaCO3--> CaSO4 Дадени са веществата:
  •  сярна киселина, калций, калциева основа, серен триоксид, серен диоксид
  • Кои от тях и в каква последователност ще използваш, за да получиш гипс?
  • Отговора запиши със съответните им формули. Използвай латински букви и арабски цифри.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху соли на въглеродната киселина - карбонати и хидрогенкарбонати. С него ще провериш знанията си за видовете соли на въглеродната киселина и техните свойства. Знаеш ли как да докажеш, че една сол е карбонат? А какво представляват содата за хляб и амонячната сода, които се използват в домакинството? Върху тези и подобни въпроси ще тестваш знанията си и ще се научиш да отговаряш за отличен. Не се колебай, а още сега направи теста и бъди отличник в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се