new-logo

Тест: Идеален газ. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от величините НЕ е основен параметър за състоянието на идеалния газ?
2
Вярното твърдение за изотермен процес е:
3
Законите при изопроцесите представят количествена зависимост между две основни величини при постоянство на третата.
4
Кое уравнение изразява първия принцип на термодинамиката?
5
Кое твърдение изразява връзката между работата на външната сила А и работата, извършена от газа A'?
6
Как се изменя налягането на идеален газ с постоянен обем при намаляване на температурата му 4 пъти?
7
Кое от следните твърдения характеризира най-точно първия принцип на термодинамиката?
  • Първият принцип на термодинамиката изразява:
8
Газовете извършват положителна работа:
9
Газ получава 7 kJ количество топлина и увеличава вътрешната си енергия с 5 kJ. Колко е работата на външните сили?
10
Цилиндър с подвижно бутало е напълнен с въздух при налягане 50 кРа. Въздухът се свива изотермно, докато обемът му се намали 4 пъти. Колко е налягането на газа след свиването?
11
В цилиндър с бутало има газ. Върху газа се извършва работа 10 J, в резултат на което той се свива изобарно и обемът му намалява с 5 cm^3. Колко е налягането на газа?
12
Ако пробием надут балон и поставим ръката си пред струята въздух, излизащ от балона, ще усетим, че температурата му е по-различна от температурата на околната среда. Каква е температурата и защо?
13
Оловно топче пада върху оловна плоча и остава върху нея. Следователно:
14
При дизеловия двигател началната част на работния такт е изобарен процес, протичащ при налягане 1 500 кРа, като обемът на газовете се увеличава от 0,3 литра до 0,7 литра. Началната температура е 650^0C.
  • Колко е целзиевата температура в крайното състояние на изобарния процес?
  • Каква работа извършват газовете при изобарния процес?
15
В цилиндър с бутало се намира въздух с обем 5 литра и налягане 1.10^5 Pa. Въздухът поглъща 1,4 kJ количество топлина и се разширява изобарно, при което вътрешната му енергия нараства с 1 kJ.
  • Колко е обемът на въздуха след разширението?

Описание на теста

Онлайн тестът „Идеален газ (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате законите при изопроцесите и първия принцип на термодинамиката? Как се определя работа при изменение на обема на газ? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се