logo

Тест: Идеален газ. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко са изопроцесите при идеален газ?
2
Топлинен процес, който протича при V=const., се нарича изохорен.
3
Законът при изохорен процес може да се запише във вида:
4
Топлинен процес, който протича при T=const., се нарича:
5
Законът p.V = const. описва процес с идеален газ. Кой е този процес?
6
Как се изменя налягането на идеален газ с постоянен обем при намаляване на температурата му 4 пъти?
7
Когато при изотермен процес налягането на идеален газ нараства 2 пъти, тогава обемът на газа намалява 2 пъти.
8
Подреди правилно частите на изречението, така че да получиш вярно твърдение.
9
В цилиндър с бутало е затворен идеален газ. Чрез напомпване се повишава налягането и газът се свива. Какъв процес се извършва с газа при неговото свиване?
10
Цилиндър с подвижно бутало е напълнен с въздух при налягане 50 кРа. Въздухът се свива изотермно, докато обемът му се намали 4 пъти. Колко е налягането на газа след свиването?
11
С идеален газ се извършва изохорен процес. Когато при температура \mathbfT1=\mathbf200K газът има налягане \mathbfp1= \mathbf90kPa, тогава при температура \mathbfT2= \mathbf300K налягането на газа е \mathbfp2= \mathbf135kPa.
12
При изохорен процес началната температура на идеален газ е \mathbfT1= \mathbf293K, а крайната е \mathbfT2= \mathbf283K. Вярното отношение \mathbf\fracp1p2  на двете налягания в началото и в края на процеса е:
13
Налягането на дадена маса газ нараства 2 пъти при постоянен обем. Колко е крайната температура \mathbfT2 на газа, ако началната е \mathbft1= -\mathbf23^\circ\mathbfC?
  • Указание: Запиши отговора си като число.
14
Въздух с обем \mathbfV1= \mathbf4L се свива при постоянна температура, докато обемът му стане \mathbfV2= \mathbf3L. При този процес налягането на въздуха нараства с \Delta \mathbfp=\mathbf100\mathbfkPa. Колко е началното налягане \mathbfp1 на въздуха?
  • Указание: Запиши отговора си като цяло число.
 
15
Въздух с налягане \mathbfp1= \mathbf2.10^5\mathbfPa се разширява при постоянна температура, докато налягането му стане \mathbfp2= \mathbf1,5.10^5\mathbfPa. При този процес обемът на въздуха нараства с \mathbf\Delta V= \mathbf2m^3. Колко е началният обем \mathbfV1 на въздуха?
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си за намиране налягане при изохорен процес. Научи ли как се намира обем при изотермен процес? Как се определя кой процес протича?Ще упражниш всички формули и величини. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се