Упражнение: Въглеродна киселина


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Въглеродна киселина", с който ще провериш знанията си за химичните свойства на въглеродната киселина. Знаеш ли как се получава въглеродната киселина? А на какво се дължи промяната на цвета на универсалния лакмус и колко вида соли образува? Отговорът на тези и други въпроси ще намериш като направиш теста. С него ще се подготвиш отлично и за изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Въглеродна киселина се записва с молекулната формула:
5т. 2. Въглеродната киселина е нетрайна и съществува само в разтвор.
5т. 3. Въглеродната киселина се дисоциира на следните йони:
5т. 4. Въглеродната киселина (H2CO3) образува соли, които се наричат карбонати и хидрогенкарбонати.
5т. 5. Въглеродната киселина НЕ може да реагира:
6т. 6. Посочи правилното уравнение, изразяващо получаването на въглеродна киселина.
6т. 7. Водният разтвор на въглеродната киселина променя цвета на универсалния лакмус:
6т. 8. Електролитната дисоциация на въглеродната киселина е обратим процес и се изразява с уравнението:
6т. 9. Свържи съединенията/йоните с верните им имена.
6т. 10. Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • силна, слаба, едноосновна, двуосновна, синьо, червено
6т. 11.
  • С кои от посочените метали при обикновени условия въглеродната киселина образува соли, наречени карбонати.
6т. 12. Многоосновните киселини се дисоциират на етапи. Пълното изразяване на електролитната им дисоциация включва и записване на сумарно уравнение.
  • Свържи етапите на електролитната дисоциация на въглеродната киселина
11т. 13. В две чаши с дестилирана вода си пропуснал под налягане – съответно въглероден оксид и въглероден диоксид. Как ще установиш в коя чаша е пропуснат въглероден диоксид?
11т. 14. Кои са веществата А, Б и В от посочените схеми?
  • А + CO2 --> Б + H2O
  • Б + CO2+ H2O<--> В
  • Запиши химичните им формули, като използваш латиница и арабски цифри
11т. 15. Посочи невъзможния преход.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!