logo

Тест: Perfekt. Словоред на съобщително и въпросително изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Мястото на спрегнатата част на сказуемото е едно и също за съобщителното изречение в Präsens и Perfekt.
2
Спомагателният глагол, с който даден глагол образува Perfekt, влияе върху словореда на изречението.
3
Допълнете правилото.
  • В съобщителното изречение в Perfekt миналото страдателно причастие (Partizip Perfekt) стои ... .
4
В Perfekt въпросителното изречение без въпросителна дума започва с Partizip Perfekt.
5
Както във въпросителните изречения в Perfekt, така и в съобщителните изречения в Perfekt миналото страдателно причастие (Partizip Perfekt) стои на последно място.
6
Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Am ... .
7
Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Seine ... .
8
Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Wie lange ... ?
9
Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Was ... ?
10
Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Bist ...?
11
Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Haben ...?
12
Кои въпроси могат да се зададат към даденото изречение?
  • Meine Schwester ist am Vormittag zum Frisör gegangen.
13
Словоредът на кои изречения е неправилен?
14
Словоредът на кои изречения е неправилен?
15
Словоредът на кои изречения е неправилен?

Описание на теста

С помощта на онлайн теста "Perfekt - словоред на съобщително и въпросително изречение" ("Perfekt - Wortfolge im Aussagesatz und im Fragesatz") за ниво А2 ще проверите знанията си за словореда на изреченията в Perfekt. Коя част на сказуемото стои на второ място в съобщителното изречение и коя - на последно място? Съществува ли разлика между словореда на въпросителните изречения в сегашно време (Präsens) и минало време (Perfekt)? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се