new-logo

Тест: Оксиди на въглерода

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичните формули CO и CO2 съответстват на съединенията въглероден оксид и въглероден диоксид.
2
Въглеродният оксид (CO) е неутрален оксид. Посочи веществата, с които въглеродният оксид НЕ взаимодейства химически.
3
Посочи начини, по които се използва въглеродният оксид CO в практиката.
4
Посочи вида на въглеродния диоксид (CO2).
5
Избери примерите за източници на въглероден оксид CO в атмосферата.
6
Посочи твърдението, което НЕ се отнася за въглеродния оксид.
7
Определи защо въглеродният диоксид (CO2) е киселинен оксид.
8
Посочи верните твърдения за CO2.
9
Използвай част от дадените думи, за да попълниш празните места в текста.
  • полярна, неполярна, ниско, високо, сублимира, дестилира
10
Избери уравнение на качествена реакция, с която може да се докаже CO2.
11
Свържи всяко от уравненията и съответния продукт/ съответните продукти на реакцията.
12
  • В празна и суха чаша са поставени три запалени свещи. Ако през тръбичката в съда се пропусне въглероден диоксид, първо ще изгасне най-ниската свещ.
  • Посочи верните твърдения (изводи от опита) за въглеродния диоксид.
13
Метанът е най-простият въглеводород.
  • Допиши уравнението за получаването на метан от смес на въглероден оксид и водород, известна като воден газ.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Газираната вода се получава, когато във вода при повишено налягане се разтвори въглероден диоксид. Определи защо газираната вода има леко кисел вкус.
15
Избери приложими начини за намаляване съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата, с което ще се намали и "парниковият" ефект.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху оксидите на въглерода, с който ще провериш знанията си за физичните и химични свойства на въглероден оксид и въглероден диоксид. Решавайки въпросите от теста, ще затвърдиш знанията си върху химичния характер на двата оксида, получаването им, физиологичното действие на CO и влиянието върху околната среда на CO_{2}. Завършвайки успешно теста, ще се подготвиш отлично за часа по химия!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се