Упражнение: Югоизточен регион – население и стопанство. Вторичен и третичен сектор


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югоизточен регион - население и стопанство. Вторичен и третичен сектор" по география за 10 клас ще проверите знанията си за специализиращите отрасли в региона. Ще отговаряте на въпроси за характерните производства и техните центрове, за дейностите, характерни за третичния стопански сектор. Ще разпознавате обекти, свързани със стопанството на региона, обозначени на карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Къде се намира най-големият нефтохимически комбинат в Югоизточна Европа?
5т. 2. В кой град в региона е била построена първата българска фабрика?
5т. 3. Кой стопански сектор ангажира над половината от работната ръка в Югоизточния регион?
5т. 4. Вярно ли е твърдението, че в Югоизточния регион се развиват всички видове транспорт?
5т. 5. Кой е най-големият туристически комплекс у нас, намиращ се на територията на Югоизточния регион?
6т. 6. Югоизточният регион се отличава от останалите региони в Южна България по това, че:
6т. 7. Център на производство на захар, единствено предприятие в Южна България, е:
6т. 8. Кои градове в Югоизточния регион са университетски центрове?
6т. 9. Югоизточният регион НЕ участва в търговския износ на страната с:
6т. 10. Кое от посочените се произвежда в комбината "Лукойл - Нефтохим" - Бургас?
6т. 11. Доминиращо място в структурата на промишлеността в Югоизточния регион има отрасълът:
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение за производствата в съответните градове.
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Кои са обектите, разположени с Югоизточния регион? Свържете цифрите с наименованията им.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!