logo

Тест: Структура на населението – етническа и религиозна структура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са най-важните белези, които отличават един етнос от друг?
2
Коя е най-голямата етническа група в България?
3
Кои етнически групи са първите три по относителен дял в България?
4
Групирането на населението според вероизповеданието е характерно за:
5
Официалната религия у нас е:
6
Относителният дял на турското население е най-нисък в област:
7
Вярно ли е, че всички роми изповядват ислям?
8
Запишете за коя етничека група се отнася характеристиката:
  • Делът на етническата група е около 5% от населението на България. Отличава се с по-висок естествен прираст. Основната част от нея живее в градовете."
9
Подберете думата, която прави твърдението вярно.
  • По време на преброяването всеки се ......... към коя етническа група принадлежи.
10
Върху кое от изброените НЕ оказва влияние етническата принадлежност?
11
Кое от следващите твърдения НЕ е вярно?
12
През последните сто години броят на ромите у нас се е увеличил над четири пъти. На какво се дължи това?
13
Попълнете пропуските в текста като използавате таблицата.
14
Подредете посочените области по брой на ромското население в тях, като започнете с областта, в която има най-голям процент от тази етническа група. 
15
Попълнете пропуските в текста, като използвате графиката. 

Описание на теста

С онлайн теста "Структура на населението - етническа и религиозна структура" по география за 10 клас ще проверите знанията си за същността на понятието етнос, за етносите в България, за тяхната численост и особености. Ще отговаряте и на въпроси за официалната религия у нас и религиозната структура на населението. Ще усъвършенствате уменията си да прилагате наученото и да извличате информация от таблици и графики. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се