Упражнение: Обща характеристика на елементите от ІV А група


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Характер на елементите от ІV а група", с което ще упражните знаете ли кои елементи участват в състава на ІV А група, какъв е строежът на атомите им, как се променя химичният им характер и кои са характерните степени на окисление, които проявяват в съединенията си. С упражнението ще тествате дали сте наясно с основните тенденции на промяна на химичния характер на елементите в групата, както и ще се подготвите отлично за изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващите имена и символи в текста.
  • За имената използвайте кирилица, а за символите - латиница.
5т. 2. Всички елементи от групата имат по 5 електрона във външния си електронен слой.
5т. 3. Елементи от ІV А група, които НЕ са неметали са:
5т. 4. С увеличаване на атомния радиус на елементите в ІV А група неметалният им характер отслабва и се засилва металният.
5т. 5. Слънчевите панели, които превръщат слънчевата енергия в електрическа се изработват най-вече от въглерод.
6т. 6. Свържете елементите с верните им характеристики.
6т. 7. Подредете елементите олово, въглерод, германий и калай по намаляване на металните им свойства (изпишете с латиница символите на елементите).
6т. 8. Свържете електронните слоеве в електронната обвивка на германий с броя на електроните, които се намират на тях.
6т. 9. Проводници на електричен ток НЕ са:
6т. 10. По отношение на електричния ток германият е:
6т. 11. В домакинството се използват медни съдове поради голямата им топлопроводност. За да не се отрови човек от медните съединения повърхността на съдовете се покрива със слой:
6т. 12. Посочете невярното твърдение на оловото.
11т. 13. Свържете съединенията на въглерода със степента на окисление, която въглеродът проявява в тези съединения.
11т. 14.  На снимката е изобразен планински кристал - безцветната и прозрачна форма на кварца. Кварцът е оксид на силиция, в който елементът проявява висшата си степен на окисление. Използвайте латиница и арабски цифри и запишете емпиричната (молекулна) формула на кварца.
11т. 15. С промяна на химичния характер на елементите в ІV А група се променят и характерните им степени на окисление. Най-тежкият представител в групата не проявява отрицателна степен на окисление, а от положителните степени на окисление по-характерна е +2.
  • Подберете формулата на най-характерните за този метал оксид и хидроксид.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!