Упражнение: Обща характеристика на елементите от ІV А група


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Обща характеристика на елементите от IV A група", с който ще упражниш  знанията си за елементи от ІV А група, за  строежът на атомите им, за промяната на химичният им характер и характерните степени на окисление. С упражнението ще тестваш общата си култура като свържеш знанията си за елементите с областта им на приложение, както и ще се подготвиш отлично за изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Химичните елементи, които влизат в състава на IV А група са въглерод (С), силиций (Si), германий(Ge), калай (Sn) и олово (Pb).
5т. 2. За химичните елементи от IV А група е вярно:
5т. 3. Посочи елементи от ІV А група, които са неметали:
5т. 4. С увеличаване на атомния радиус на елементите в ІV А група неметалните им свойства отслабват и се засилва металните.
5т. 5. Разпределението на електроните по слоеве в електронната обвивка на въглерода е:
6т. 6. Свържи елементите с верните им характеристики.
6т. 7. Кой от посочените химични елементи няма алотропни форми?
6т. 8. Кои от посочените елементи са полупроводници?
6т. 9. На снимката е изобразен планински кристал - безцветна и прозрачна форма на кварца. Кварцът е оксид на силиция, в който елемента е във висшата си степен на окисление.
  • Посочи емпиричната формула на кварца.
6т. 10.
  • От дадената схема могат да се направят следните изводи:
6т. 11. Свържи химичният елемент със съответната му област на приложение.
6т. 12. Посочи невярното твърдение на оловото.
11т. 13. Свържи съединенията на въглерода със степента на окисление, която въглеродът проявява в тези съединения.
11т. 14. Запиши с обща формула водородните съединения на елементите от IVA група.
  • Използвай символ E за означаване на кой да е елемент от групата.
11т. 15. С промяна на химичния характер на елементите в ІVА група се променят и характерните им степени на окисление. Най-тежкият представител в групата не проявява отрицателна степен на окисление, а от положителните степени на окисление по-характерна е +2.
  • Подбери формулата на най-характерните за този метал оксид и хидроксид.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!