logo

Тест: Обща характеристика на елементите от ІV А (14) група

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Химичните елементи, които влизат в състава на IV А група, са въглерод (C), силиций (Si), германий (Ge), калай (Sn) и олово (Pb).
2
Избери верните твърдения за химичните елементи от IV А група.
3
Посочи тези елементи от ІV А група, които имат неметални свойства.
4
С увеличаване на атомния радиус на елементите в ІV А група, неметалните им свойства отслабват и се засилват металните.
5
Избери вярното разпределение на електроните по слоеве в електронната обвивка на атома на въглерода 6C.
6
Свържи елементите и съответните им характеристики.
7
Посочи химичните елементи от IV A група, които НЯМАТ алотропни форми.
8
От посочените елементи избери тези, които са полупроводници.
9
  • На снимката е изобразен планински кристал - безцветна и прозрачна форма на кварца. Кварцът е оксид на силиция, в който елементът е във висшата си валентност.
  • Посочи емпиричната формула на кварца.
10
  • От дадената схема могат да се направят следните изводи:
11
Свържи химичния елемент и съответната му област на приложение в практиката.
12
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за оловото.
13
Допиши вида на химичните връзки в съединенията на елементите от IV A група.
  • Пиши на кирилица, с малки букви и без съкращения.
14
Напиши формулите на водородните съединения на всеки от елементите от IV A група.
  • Съединенията подреди по нарастване на атомния (пореден) номер Z на елементите в групата. Използвай само латиница и арабски цифри.
15
С промяна на химичния характер на елементите в ІV А група, се променя и характерната им валентност. За най-тежкия представител в групата по-характерна е втора валентност.
  • Подбери формулите на най-характерните за този метал оксид и хидроксид.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху обща характеристика на елементите от IV A група, с който ще затвърдиш знанията си за елементите от групата. Ще упражниш наученото за строежа на атомите им, за промяната на химичния им характер, характерните им валентности и приложението на простите им вещества в практиката. Завършвайки успешно теста, можеш да се увериш, че подготовката ти за часа по химия е отлична.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се