Упражнение: Структура на населението – трудови възможности, селищна, брачна и образователна структура


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Структура на населението - трудови възможности, селищна, брачна и образователна структура" по география за 10 клас ще проверите знанията си за същността и особеностите на посочените структури на населението. Ще отговаряте на въпроси, с чиято помощ ще затвърдите знанията си за най-важните и съществени тенденции във селищната, брачната и образователната структура на населението у нас. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Това, което характеризира понятието "структура на населението" е:
5т. 2. Според възможностите си да се труди, населението се поделя на три групи. Коя е излишна?
5т. 3. При коя структура населението се поделя на селско и градско?
5т. 4. Коя група население има най-голямо процентно съотношение спрямо останалите?
5т. 5. Върху кой демографски показател влияе най-силно брачността?
6т. 6. Как се нарича тази част от населението, която включва заетите и безработните лица на възраст между 15 и 64 години?
6т. 7. Какво е съотношението между селското и градското население в България към 2014 г.?
6т. 8. С относително най-запазен възпроизводствен и трудов потенциал се отличава населението на:
6т. 9. Коя от изброените черти НЕ е характерна за безработицата в България?
6т. 10. За коя структура на населението се отнася следното:
  • Зависи от социално - икономическото развитие на страната. Има значение за развитието на икономиката на страната, заетостта и безработицата?
6т. 11. Коя от посочените тенденции, отнасящи се за населението на България, НЕ е вярна?
6т. 12. Коя от изброените особености на брачността у нас НЕ е характерна за съвремието ни?
11т. 13. Свържете изброените демографски показатели с понятието, което ги обединява.
11т. 14. Свържете двете части на изречението, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Свържете двете части на изречението, така че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!