logo

Тест: Просвещението на Запада. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са учените, които започнали издаването на Енциклопедия?
2
Кой от следните трудове е на Жан-Жак Русо?
3
През кой период и колко тома от Енциклопедията са издадени?
4
От кого се създават принципите и основите на съвременните демократични държави?
5
Кой е основният белег на Просвещението, изразен в създаването на Енциклопедията?
6
Какъв е приносът на мислителите на Просвещението за бъдещите събития във Франция и Европа?
7
Вярно или грешно е твърдението:
  • В част от своите идеи Жан-Жак Русо идеализира естественото състояние на човек и смята, че източникът на обществените недъзи са имущественото неравенство и деспотизмът.
8
Кои твърдения не са цел на създателите на Енциклопедията?
9
Кои са принципите на модерната държава, които извежда Русо в своя труд "За обществения договор"?
10
Запишете понятието, което отговаря на текста.
  • Справочник, съдържащ обобщена информация от всички области на знанието или една област. Първите такива издания се издават във Франция.  
11
От кое произведение е фразата и кой е неговият автор?
  • "Човек се ражда свободен, но навсякъде е в окови"
 
12
Отбележете този ред, в който са изброени само личности, представители на Просвещението.
13
Кое от изображенията не е от епохата на Просвещението?
14
Коя е личността от Просвещението, на урната на която е написана фразата "Сърцето ми е тук, но духът ми е навсякъде"?
15
Запишете името на личността, за която се отнася описанието.
  • "Швейцарски философ и писател, работил през по-голяма част от живота си във Франция. Неговата политическа философия оказала силно влияние върху идеите на Френската революция. С произведенията си "Размисли върху произхода на неравенството" и "За обществения договор" повлиява върху съвременната политическа мисъл.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас „Просвещението. Втора част“ ще проверите знанията си за просветителите във Франция през XVIII век. Кои са Жан-Жак Русо, Дени Дидро, Жан Д' Ламбер? А знаете ли какво е най-характерно за Френското просвещение? Защо Енциклопедията се превръща в манифест на новите политически идеи? С този тест ще проверите, знаете ли за първата енциклопедия. Какви били идеите на Жан-Жак Русо, изразени в произведението "За обществения договор"? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се