Упражнение: Южен централен район – население и стопанство. Първичен сектор


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Южен централен район - население и стопанство. Първичен сектор" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската ситуация в района и за структурата на първичния сектор. Ще отговаряте на въпроси за броя, гъстотата и разпределението на населението, за етническата му структура, както и на въпроси, с чиято помощ ще откриете причините за това състояние. Ще разберете дали сте усвоили знания за най-разпространените земеделски култури и животновъдните подотрасли. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Броят на населението в Южния централен район е около:
5т. 2. Средната гъстота на населението в Южния централен район е:
5т. 3. Раждаемостта в Южен централен район е:
5т. 4. В структурата на стопанството на Южния централен район с най-голям дял е:
5т. 5. Кои са плодовете и зеленцуците, които се отглеждат в Южен централен райони формират над 1/2 от произведените в страната?
6т. 6. Коя двойка области са с най-голяма и най-малка гъстота на населението в Южен централен район?
6т. 7. Кое твърдение НЕ се отнася за населението в Южния централен район?
6т. 8. Подредете във възходящ ред в процентно съотношение етносите в Южния централен район.
6т. 9. Кой от изброените фактори оказва влияние за по-високата раждаемост в общините Ардино и Момчилград?
6т. 10. Цалапица, Труд и Драгиново са имена на:
6т. 11. Районите на Карлово и Стрелча са известни с отглеждането на:
6т. 12. Кое от изброените е доказателство за влошената възрастова структура в Южен централен район?
11т. 13. Свържете специализиращите растениевъдни и животновъдни отрасли с посочените места в Южния централен район.
11т. 14. Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!