new-logo

Тест: Южен централен район – население и стопанство. Първичен сектор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Броят на населението в Южния централен район е около:
2
Средната гъстота на населението в Южния централен район е:
3
Раждаемостта в Южен централен район е:
4
В структурата на стопанството на Южния централен район с най-голям дял е:
5
Кои са плодовете и зеленцуците, които се отглеждат в Южен централен райони формират над 1/2 от произведените в страната?
6
Коя двойка области са с най-голяма и най-малка гъстота на населението в Южен централен район?
7
Кое твърдение НЕ се отнася за населението в Южния централен район?
8
Подредете във възходящ ред в процентно съотношение етносите в Южния централен район.
9
Кой от изброените фактори оказва влияние за по-високата раждаемост в общините Ардино и Момчилград?
10
Цалапица, Труд и Драгиново са имена на:
11
Районите на Карлово и Стрелча са известни с отглеждането на:
12
Кое от изброените е доказателство за влошената възрастова структура в Южен централен район?
13
Свържете специализиращите растениевъдни и животновъдни отрасли с посочените места в Южния централен район.
14
Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Южен централен район - население и стопанство. Първичен сектор" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската ситуация в района и за структурата на първичния сектор. Ще отговаряте на въпроси за броя, гъстотата и разпределението на населението, за етническата му структура, както и на въпроси, с чиято помощ ще откриете причините за това състояние. Ще разберете дали сте усвоили знания за най-разпространените земеделски култури и животновъдните подотрасли. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се