logo

Тест: Структури на населението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Това, което характеризира понятието „структура на населението“, е:
2
Според възможностите си да се труди, населението се поделя на три групи. Коя е излишна?
3
Кои са най-важните белези, които отличават един етнос от друг?
4
Работната сила обхваща:
5
Групирането на населението според вероизповеданието е характерно за:
6
По-големият относителен дял на жените в половата структура на населението в България е резултат от:
7
За коя структура на населението се отнася следното:
  • Зависи от социално-икономическото развитие на страната. Има значение за развитието на икономиката на страната, заетостта и безработицата.
  • ключови думи: етническа, образователна, полово-възрастова, религиозна
8
Коя характеристика на възрастовата структура на населението на България НЕ е вярна?
9
Кои фактори водят до застаряване на населението на България?
10
Коя от посочените особености НЕ е характерна за демографската ситуация в България?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: език, традиция, нация, племе, малцинствени, народност
12
Свържи двете части на изречението така, че да се получи вярно твърдение.
13
Подреди дадените проценти на населението от определена етническа група по следния начин: турци - други - българи - роми.
14
Попълни пропуските в текста, като извличаш информация от полово-възрастовата пирамида.
15
Попълни пропуските в текста, като използваш изображението.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за структурите на населението в България. Ще разбереш дали знаеш какво означава понятието "структура на населението" и същността на половата, възрастовата, етническата и религиозната структура у нас. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на тези структури, факторите, които ги обуславят и значението им. Ще си припомниш какво изображение се използва, за да се онагледи, характеризира и анализира половата и възрастовата структура на населението. Ще подобриш уменията си за четете и извличане на информация от графични изображения. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се