Упражнение: Структура на населението – полова и възрастова структура


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Структура на населението - полова и възрастова структура" по география за 10 клас ще проверите дали знаете какво означава понятието "структура на населението" и същността на половата и възрастовата структура у нас. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на тези две структури, факторите, които ги обуславят и значението им. Ще си припомните какво изображение използваме, за да онагледим, характеризираме и анализираме половата и възрастовата структура на населението. Ще подобрите уменията си да четете и да извличате информация от графични изображения. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Разпределението на населението на мъже и жени се отнася за:
5т. 2. Това, което характеризира същността на понятието "структура на населението" е:
5т. 3. Възрастовата структура на населението разкрива две основни негови характеристики. Те са:
5т. 4. Половата структура на населението се определя чрез съотношението на броя между мъже и жени. То зависи най-вече от следния фактор:
5т. 5. Как се нарича графичното изображение показано на картинката? 
6т. 6. Половата структура влияе пряко върху:
6т. 7. Кой фактор НЕ влияе върху промените в полово - възрастовата структура на населението?
6т. 8. Коя характеристика на възрастовата структура на населението на България НЕ е вярна?
6т. 9. Вярно ли е твърдението, че мъжете преобладават в районите с по-ниска раждаемост?
6т. 10. Попълнете пропуските в текста.
6т. 11. Коя възрастова група у нас запазва процентното си съотношение през последния век?
6т. 12. Възрастовата структура на населението НЕ влияе върху:
11т. 13. Коя полово - възрастова пирамида се отнася за населението на България в настоящия момент?
11т. 14. Попълнете пропуските в текста, като извличате информация от полово - възрастовата пирамида.
11т. 15. Един от изводите не е направен, анализирайки посочената полово – възрастова пирамида. Кой е той? 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!