new-logo

Тест: Структура на населението – полова и възрастова структура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разпределението на населението на мъже и жени се отнася за:
2
Това, което характеризира същността на понятието "структура на населението" е:
3
Възрастовата структура на населението разкрива две основни негови характеристики. Те са:
4
Половата структура на населението се определя чрез съотношението на броя между мъже и жени. То зависи най-вече от следния фактор:
5
Как се нарича графичното изображение показано на картинката? 
6
Половата структура влияе пряко върху:
7
Кой фактор НЕ влияе върху промените в полово - възрастовата структура на населението?
8
Коя характеристика на възрастовата структура на населението на България НЕ е вярна?
9
Вярно ли е твърдението, че мъжете преобладават в районите с по-ниска раждаемост?
10
Попълнете пропуските в текста.
11
Коя възрастова група у нас запазва процентното си съотношение през последния век?
12
Възрастовата структура на населението НЕ влияе върху:
13
Коя полово - възрастова пирамида се отнася за населението на България в настоящия момент?
14
Попълнете пропуските в текста, като извличате информация от полово - възрастовата пирамида.
15
Един от изводите не е направен, анализирайки посочената полово – възрастова пирамида. Кой е той? 

Описание на теста

С онлайн теста "Структура на населението - полова и възрастова структура" по география за 10 клас ще проверите дали знаете какво означава понятието "структура на населението" и същността на половата и възрастовата структура у нас. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на тези две структури, факторите, които ги обуславят и значението им. Ще си припомните какво изображение използваме, за да онагледим, характеризираме и анализираме половата и възрастовата структура на населението. Ще подобрите уменията си да четете и да извличате информация от графични изображения. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се