Упражнение: Азотна киселина


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Азотна киселина. Свойства - част 1", с което ще проверите знанията си за основните методи за получаване на азотна киселина, както и с физичните и химични свойства на концентрираната азотна киселина. Затруднявате се да определите кои метали реагират с концентрирана азотна киселина? Или кой процес е пасивиране? След като направите този тест всички притеснения ще изчезнат и вие ще сте подготвени отлично за изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя от формулите е записана азотна киселина?
5т. 2. С прехода N_2\rightarrow NH_3\rightarrow NO\rightarrow NO_2\rightarrow HNO_3  е изразен промишлен метод за получаване на азотна киселина.
5т. 3. За концентрираната азотна киселина НЕ са верни твърденията:
5т. 4. Медта НЕ може да реагира с концентрирана азотна киселина.
5т. 5. С концентрирана азотна киселина реагират металите:
6т. 6. В затворен стъклен съд, пълен с равни обеми азот и кислород, се подава електрична искра или се осъществява волтова дъга. Направете предположения за състава на газовата смес в съда.
6т. 7. Допишете уравненията на първите два етапа от промишления метод за получаване на азотна киселина.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
6т. 8. Допишете уравненията на последните два етапа от промишления метод за получаване на азотна киселина.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
6т. 9. При обикновени условия концентрираната азотна киселина се разпада по уравнението: 4HNO_3\rightarrow 4NO_2%2B2H_2O%2BO_2. Подберете верните твърдения за киселината.
6т. 10. Допишете уравненията за двата етапа на разтваряне на медта в концентрирана азотна киселина.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
6т. 11. Допишете сумарното уравнение на реакцията на медта с концентрирана азотна киселина.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
6т. 12. Концентрирана азотна и концентрирана сярна киселина може да се превозват в цистерни от:
11т. 13. По кои външни признаци ще установите, че между мед и концентрирана азотна киселина протича химична реакция?
11т. 14. Стари и потъмнели сребърни бижута могат да бъдат почиствани чрез продължително престояване в концентрирана азотна киселина.
11т. 15. Концентрираната азотна киселина е толкова силен окислител, че може да окисли дори някои неметали като сяра, въглерод и други до съответните им кислородсъдържащи киселини. Така от сяра може да се получи сярна киселина.
  • Допишете и изравнете уравнението на тази реакция като използвате латиница и арабски цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!