Упражнение: Азотна киселина


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Азотна киселина". С него ще провериш знанията си за получаване, безопасна работа и приложение на азотната киселина. Ще разбереш различието във  физичните и химични свойства на концентрираната  и разредена азотна киселина. Затрудняваш се да определиш с кои метали реагират с концентрирана азотна киселина? Или кой процес е пасивиране? След като направиш този тест всички притеснения ще изчезнат и  ще си подготвен отлично за изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя от формулите е записана азотна киселина?
5т. 2. Солите на азотната киселина (HNO3) се наричат нитрати и са разтворими във вода.
5т. 3. Kои от следните действия е необходимо веднага да се предприемат при попадане на  k.HNO3 върху кожата?
  • Засегнатото място се облива:
5т. 4. Медта може да реагира с концентрирана азотна киселина.
5т. 5. В практиката азотната киселина (HNO3) се използва:
6т. 6. к. HNO3  и р.HNO3  се различават по свойства.
  • Разредената азотна киселина НЕ реагира с:
6т. 7. Посочете правилните твърдения:
6т. 8. Посочете правилното уравнение на електролитна дисоциация на азотната киселина:
6т. 9. При обикновени условия концентрираната азотна киселина се разпада по уравнението: 4HNO3--> 4NO2+2H2O+O2. Подберете верните твърдения за киселината.
6т. 10. Разредената азотна киселина (р. HNO3)   НЕ може да взаимодейства  с:
6т. 11. Някои метали се пасивират  от концентрирани кислородсъдържащи киселини.
  • Посочете правилните твърдения, които описват  процеса пасивиране:
6т. 12. Концентрирана азотна  може да се съхранява и превозва в цистерни от:
11т. 13. Дадени са веществата:Ba(OH)2, HCl, K2CO3, KNO3, CaO, SO3
  • С кои от тях ще реагира разредената азотна киселина?
11т. 14. Свържете правилно елементите, за да  получите етапите в промишленото производство на азотна киселина:
11т. 15. к. HNO3 взаимодейства и с метали, стоящи след водорода в РОАМ.
  • Допишете уравнението на взаимодействието и с мед,  като използвате латиница и арабски цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!