new-logo

Тест: Азотна киселина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя от формулите е записана азотна киселина?
2
Солите на азотната киселина (HNO3) се наричат нитрати и са разтворими във вода.
3
Kои от следните действия е необходимо веднага да се предприемат при попадане на  k.HNO3 върху кожата?
  • Засегнатото място се облива:
4
Медта може да реагира с концентрирана азотна киселина.
5
В практиката азотната киселина (HNO3) се използва:
6
к. HNO3  и р.HNO3  се различават по свойства.
  • Разредената азотна киселина НЕ реагира с:
7
Посочете правилните твърдения:
8
Посочете правилното уравнение на електролитна дисоциация на азотната киселина:
9
При обикновени условия концентрираната азотна киселина се разпада по уравнението: 4HNO3--> 4NO2+2H2O+O2. Подберете верните твърдения за киселината.
10
Разредената азотна киселина (р. HNO3)   НЕ може да взаимодейства  с:
11
Някои метали се пасивират  от концентрирани кислородсъдържащи киселини.
  • Посочете правилните твърдения, които описват  процеса пасивиране:
12
Концентрирана азотна  може да се съхранява и превозва в цистерни от:
13
Дадени са веществата:Ba(OH)2, HCl, K2CO3, KNO3, CaO, SO3
  • С кои от тях ще реагира разредената азотна киселина?
14
Свържете правилно елементите, за да  получите етапите в промишленото производство на азотна киселина:
15
к. HNO3 взаимодейства и с метали, стоящи след водорода в РОАМ.
  • Допишете уравнението на взаимодействието и с мед,  като използвате латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Азотна киселина". С него ще провериш знанията си за получаване, безопасна работа и приложение на азотната киселина. Ще разбереш различието във  физичните и химични свойства на концентрираната  и разредена азотна киселина. Затрудняваш се да определиш с кои метали реагират с концентрирана азотна киселина? Или кой процес е пасивиране? След като направиш този тест всички притеснения ще изчезнат и  ще си подготвен отлично за изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се