logo

Тест: Построяване на симетрични точки по дадени точки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изобразете в декартова координатна система точка А(+5;+2) и точка B(+5;-2). За точките А и В може ли да се твърди, че са на равни разстояния от оста Ох?
2
В декартова координатна система изобразете точка А(5;2) C(-5;2). Вярно ли е, че точките А и С са на равни разстояния от Оу?
3
Вярно ли е, че
  • Точките с равни абсциси и противоположни ординати са симетрични спрямо абсцисната ос Ох?
4
Точките с равни ординати и противоположни абсциси са симетрични спрямо
5
В декартова координатна система са дадени точките A(5;2) и D(-5;-2). За тях може да се твърди:
6
Кои двойки точки от чертежа са симетрични относно абсцисната ос?
7
Кои двойки точки са симетрични относно ординатната ос?
8
Кои двойки точки са симетрични относно начална точка О?
9
Ако единичната отсечка е 1 cm, по данните от чертежа намерете дължините на отсечките АВ и ВС.
10
Ако единичната отсечка е 1 cm, по данните от чертежа намерете лицето на триъгълник АВС.
11
Вярно ли е, че лицето на ΔADC е равно на лицето на ΔАВС?
12
  Ако единичната отсечка е 1 cm, по данните от чертежа намерете лицето на триъгълник ВОС.
13
В декартова координатна система с единична отсечка 1 cm изобразете точките A(-6;0), B(4;-3) и C(4;3). Намерете лицето на ΔABC.
14
В декартова координатна система с единична отсечка 1 cm изобразете точките A(-2;3) и B(2;3). Намерете лицето на ΔABO.
15
Ако единичната отсечка е 1 cm, намерете лицето на оцветената фигура.

Описание на теста

В онлайн теста "Симетрични точки" по математика за 6. клас ще проверите усвоили ли сте правилата за симетрични точки. Кога две точки са симетрични относно оста Ох? Кога две точки са симетрични относно оста Оу? А кога две точки са симетрични относно точка О - началото на декартовата координатна система? Решете задачите от теста и се упражнете в намиране на симетрични точки и използване на симетрията за рационално решаване на задачи. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се