logo

Тест: Декартова координатна система. Координати на точка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че...
  • Две перпендикулярни числови оси с общо начало и една и съща единична отсечка образуват декартова (правоъгълна) координатна система?
2
Според чертежа начало на координатната система е точка...
 
3
Отбележете вярното.
  • За координатната система на чертежа...
 
4
На колко градуса е равен ъгълът между осите Ох и Оу?
 
5
Отбележете вярното.
 
6
Перпендикулярът от точка A към абсцисната ос пресича абсцисната ос в точка A1. A1 се нарича...
 
7
Перпендикулярът от точка A към ординатната ос в точка A2 . A2 се нарича...
 
8
Вярно ли е, че координатите на точка А се записват в скоби, като на първо място се записва абсцисата, а на второ място ординатата на точката?
9
Вярно ли е, че координатите (2;-3) и (-2;3) определят една и съща точка ?
10
Координатите на точка А се записват като наредена двойка...
 
11
Координатните оси Ох и Оу разделят равнината на четири части, които се наричат...
12
Свържете правилно съответните квадранти със знаците на координатите на точките в съответните квадранти.
 
13
Дадена е точка В с координати (-2;-3). В кой квадрант е точката?
14
В кой квадрант са точките А(2;5) и В(2;-5)?
15
Дадена е точка с координати (8;-6). Ако се разменят местата на абсцисата и ордината, в кой квадрант ще се намира точката?

Описание на теста

В онлайн теста "Декартова координатна система. Координати на точка" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли коя система се нарича декартова координатна система. Коя е абсцисната ос и коя ординатната ос? Какво наричаме абсциса и ордината на точка? Решете задачите от теста и се упражнете да определяте координати на точка, упражнете се да определяте в кой квадрант се намира зададена точка. Станете по-добри и по-уверени по математика в 6 клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се