logo

Тест: Входно ниво. Част 2. Математика 7 клас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележи вярното.
2
Ако страната на 1 квадратче е 1cm, отбележи вярното.
3
Коя от изброените фигури има най-голямо лице?
4
Страните на успоредник се отнасят както 2:5 и по-малката е 4 cm. Периметърът на успоредника е:
5
Правилна четириъгълна призма има обем 100cm^3 и околен ръб 4cm. Попълни лисващите данни, така че да се получат верни твърдения.
  • Дължината на основния ръб е...
6
За страните a, b и c на триъгълник е дадено, че a : b : c = 5 : 6 : 7. Ако периметърът е 54 cm, най-дългата страна на триъгълника е:
7
За дължините на страните на един четириъгълник a, b, c и d е дадено, че a : b : c : d = 2 : 3 : 5 : 6. Разликата между най-дългата и най-късата страна е 12 cm. Периметърът на четириъгълника е:
8
Намери лицето на оцветената фигура, ако страната на едно квадратче е 1 cm.
9
Основният ръб на правилна четириъгълна пирамида е 6cm, а апотемата ѝ е 5cm.
  • Лицето на пълната повърхнина е...
10
Правилен петоъгълник има лице 232cm^2 и апотема a=8cm. Страната на този петоъгълник е:
11
Правилна шестоъгълна призма има околна повърхнина S = 240 cm^2, височина h = 10 cm и апотема на основата a = 3,5 cm. Основният ръб на призмата е:
12
Правилна шестоъгълна призма има околна повърхнина S=240cm^2 , височина h=10cm и апотема на основата a=3,5cm. Обемът на призмата е:
13
Правоъгълният △ABC с катети a и b и хипотенуза c има лице  24cm². Ако a : b : c = 3 : 4 : 5, колко сантиметра е височината към хипотенузата?
14
Правилна четириъгълна пирамида има обем 384cm^3 и височина 8cm. Ако отношението на апотемата на пирамидата k към основния ръб b е 5 : 6, околната повърхнина на пирамидата е:
15
Съд с форма на правоъгълен паралелепипед има измерения a, b и c, като a : b = 1 : 3 и b : c = 2 : 3. Сборът от всички ръбове на паралелепипеда е 340 cm. Колко литра вода побира съдът, ако е пълен догоре?

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас "Входно ниво. Част 2” ще продължим подготовката за входното ниво. Ще провериш уменията си за пресмятане на дължина на окръжност и лице на кръг, ще упражниш използването на зависимостите при намиране на периметър и лице на многоъгълник. Ще затвърдиш знанията си за елементите на призма и пирамида и приложението на формулите за намиране околна повърхнина, пълна повърхнина и обем. И за да е още по-интересно, в някои от задачите участват и пропорции! Всичко това ще упражниш в този тест по математика, ще затвърдиш знанията си, за да се представиш отлично!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се