Упражнение: Хармонично трептене


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Хармонично трептене“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за периодично повтарящите се движения и в частност за хармоничното трептене, за величините, които го описват – амплитуда, период и честота. Ще тестваш знанията си за специфичните характеристики на хармоничното трептене и за причините, които го пораждат – връщаща сила. Ще се научиш да различаваш хармоничното трептене от другите трептения и да го изобразяваш графично. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое трептене е хармонично?
5т. 2. Посочи силите, които действат на едно тяло, окачено на вертикална пружина, когато извършва хармонични трептения.
5т. 3. Как се нарича силата, която предизвиква хармоничното трептене и по кой закон се определя нейната големина?
5т. 4. Какво е характерно за силите, които предизвикват хармонично трептене?
5т. 5. С коя от посочените формули се определя връщащата сила при хармоничното трептене?
6т. 6. Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 500 N/m, под действие на сила 10 N?
  • Използвай, че 1 m = 100 cm.
6т. 7. Колко пъти преминава през равновесното си положение за \dpi100 \mathbf10\mathbfs  махало, което трепти с честота  \dpi100 \boldsymbol\nu = 2\mathbfHz?
6т. 8. Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действие на сила 5 N се разтяга с 1 cm?
  • Използвай, че 1 m = 100 cm.
6т. 9. Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда \dpi100 \mathbfA= \mathbf0,01m. Коефициентът на еластичност на пружината е \dpi100 \mathbfk= \mathbf20\mathbfN/m. Определи максималната стойност на връщащата сила.
6т. 10. На колко са равни амплитудата \dpi100 \mathbfA и честотата \dpi100 \boldsymbol\nu  на хармоничното трептене, чиято графика е показана на фигурата?
6т. 11. Колко пъти в продължение на 20 s ще се намира на максимално разстояние от равновесното си положение тяло, което извършва хармонично трептене с честота 5 Hz?
  • Указание: \dpi100 \mathbfT= \mathbf\frac1\boldsymbol\nu  .  Броят на трептенията \dpi100 \mathbfn= \mathbf\fractT. Имай предвид, че за едно пълно трептене тялото се намира \dpi100 2 пъти на максимално разстояние от равновесното си положение.
6т. 12. За един период на трептене Т пружинно махало изминава път s=56 cm. Колко е амплитудата А на трептене?
  • Указание: За един период на трептене махалото изминава път  s=4A.
11т. 13. Определи коефициента на еластичност \dpi100 \mathbfk на пружината на махало. Масата на топчето е \dpi100 \mathbfm= \mathbf80g. В равновесното положение на махалото пружината е разтегната  с \dpi100 \mathbfxo= \mathbf4cm, както е показано на картинката.
  • Указание: В равновесното положение \dpi100 \mathbfG= \mathbfF. Използвай, че \dpi100 \mathbf1kg= \mathbf1000g, \dpi100 \mathbf1m= \mathbf100cm, \dpi100 \mathbfg= \mathit\mathbf10\fracm^S^2.
11т. 14. Тяло, което извършва хармонично трептене, изминава за време t=0,2 s разстоянието s=10 cm от точка, в която скоростта му е нула, до следващата такава точка.
  • Пресметни периода \dpi100 \mathbfTчестотата \dpi100 \boldsymbol\nu  и амплитудата \dpi100 \mathbfA на трептенето.
  • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbfT= \mathbf2t, \dpi100 \mathbfA= \mathbf\fracs2.
11т. 15. Тяло извършва хармонично трептене с честота \dpi100 \boldsymbol\nu = \mathbf1Hz и амплитуда \dpi100 \mathbfA= 1cm. В момента \dpi100 \mathbft= 4,25 s тялото преминава през равновесното си положение ( \dpi100 \mathbfx1= \mathbf0 ), като се движи в положителната посока на оста \dpi100 \mathbfx. Определи отклоненията \dpi100 \mathbfx2 и \dpi100 \mathbfx3 на тялото в моментите \dpi100 \mathbft2= \mathbf4,50s и \dpi100 \mathbft3= \mathbf4,75s.
  • Указание: През 0,25s тялото ще преминава през равновесното положение или ще има максимално отклонение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

15:58 - 09.02.2018

Здравейте може ли решения на 12,14,15 зад.? Благодаря предварително
Профилна снимка

Администратор

14:13 - 12.02.2018

Здравей, Буби! Ще ги разнищим заедно. :) Да започнем със задача 12. Докъде успя да я решиш и какво те затрудни?
Профилна снимка

Ученик

17:45 - 13.02.2018

Само даденото написах не знам формулата,която ми трябва за задачите с “s”
Профилна снимка

Учител на Уча.се

22:06 - 17.02.2018

Здравей, Буби! При тези задачи е важно да си направиш чертеж и да означаваш на него всяко нещо, което е дадено или се търси. 12 задача: За един период на трептене махалото изминава път s=4.A. Причината е следната: Махалото тръгва например от равновесното положение нагоре и стига до най-високата точка (това е една амплитуда). След това тръгва надолу и като стигне до равновесното положение добавяме още една амплитуда. Продължава надолу до най-ниското положение (трета амплитуда). Тръгва нагоре и като стигне до равновесното положение е изминал един период (четвърта амплитуда). 14 задача: Периода се намира така: T=2.t. Честотата по формулата: ν=1/T. Амплитудата А=s/2. Остава да заместиш и да получиш отговорите в задачите.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

22:09 - 17.02.2018

15 задача: Щом честотата е 1 Hz, амплитудата е 1s. Делим 1:4=0,25 и получаваме, че през 0,25 секунди тялото ще преминава през равновесно положение или ще има максимално отклонение. Щом в момент 4,25 s отклонението е нула, в следващия момент (4,50 s) отклонението ще е колкото е амплитудата (1 cm). В следващия момент (4,75 s) отново отклонението е нула.
Профилна снимка

Ученик

10:38 - 18.02.2018

Благодаряя
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.