new-logo

Тест: Хармонично трептене

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое трептене е хармонично?
2
Посочи силите, които действат на едно тяло, окачено на вертикална пружина, когато извършва хармонични трептения.
3
Как се нарича силата, която предизвиква хармоничното трептене и по кой закон се определя нейната големина?
4
Какво е характерно за силите, които предизвикват хармонично трептене?
5
С коя от посочените формули се определя връщащата сила при хармоничното трептене?
6
Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 500 N/m, под действие на сила 10 N?
  • Използвай, че 1 m = 100 cm.
7
Колко пъти преминава през равновесното си положение за \dpi100 \mathbf10\mathbfs  махало, което трепти с честота  \dpi100 \boldsymbol\nu = 2\mathbfHz?
8
Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действие на сила 5 N се разтяга с 1 cm?
  • Използвай, че 1 m = 100 cm.
9
Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда \dpi100 \mathbfA= \mathbf0,01m. Коефициентът на еластичност на пружината е \dpi100 \mathbfk= \mathbf20\mathbfN/m. Определи максималната стойност на връщащата сила.
10
На колко са равни амплитудата \dpi100 \mathbfA и честотата \dpi100 \boldsymbol\nu  на хармоничното трептене, чиято графика е показана на фигурата?
11
Колко пъти в продължение на 20 s ще се намира на максимално разстояние от равновесното си положение тяло, което извършва хармонично трептене с честота 5 Hz?
  • Указание: \dpi100 \mathbfT= \mathbf\frac1\boldsymbol\nu  .  Броят на трептенията \dpi100 \mathbfn= \mathbf\fractT. Имай предвид, че за едно пълно трептене тялото се намира \dpi100 2 пъти на максимално разстояние от равновесното си положение.
12
За един период на трептене Т пружинно махало изминава път s=56 cm. Колко е амплитудата А на трептене?
  • Указание: За един период на трептене махалото изминава път  s=4A.
13
Определи коефициента на еластичност \dpi100 \mathbfk на пружината на махало. Масата на топчето е \dpi100 \mathbfm= \mathbf80g. В равновесното положение на махалото пружината е разтегната  с \dpi100 \mathbfxo= \mathbf4cm, както е показано на картинката.
  • Указание: В равновесното положение \dpi100 \mathbfG= \mathbfF. Използвай, че \dpi100 \mathbf1kg= \mathbf1000g, \dpi100 \mathbf1m= \mathbf100cm, \dpi100 \mathbfg= \mathit\mathbf10\fracm^S^2.
14
Тяло, което извършва хармонично трептене, изминава за време t=0,2 s разстоянието s=10 cm от точка, в която скоростта му е нула, до следващата такава точка.
  • Пресметни периода \dpi100 \mathbfTчестотата \dpi100 \boldsymbol\nu  и амплитудата \dpi100 \mathbfA на трептенето.
  • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbfT= \mathbf2t, \dpi100 \mathbfA= \mathbf\fracs2.
15
Тяло извършва хармонично трептене с честота \dpi100 \boldsymbol\nu = \mathbf1Hz и амплитуда \dpi100 \mathbfA= 1cm. В момента \dpi100 \mathbft= 4,25 s тялото преминава през равновесното си положение ( \dpi100 \mathbfx1= \mathbf0 ), като се движи в положителната посока на оста \dpi100 \mathbfx. Определи отклоненията \dpi100 \mathbfx2 и \dpi100 \mathbfx3 на тялото в моментите \dpi100 \mathbft2= \mathbf4,50s и \dpi100 \mathbft3= \mathbf4,75s.
  • Указание: През 0,25s тялото ще преминава през равновесното положение или ще има максимално отклонение.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Хармонично трептене“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за периодично повтарящите се движения и в частност за хармоничното трептене, за величините, които го описват – амплитуда, период и честота. Ще тестваш знанията си за специфичните характеристики на хармоничното трептене и за причините, които го пораждат – връщаща сила. Ще се научиш да различаваш хармоничното трептене от другите трептения и да го изобразяваш графично. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се