new-logo

Тест: Хармонично трептене

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При трептенето тялото многократно преминава през равновесното си положение.
2
Кои от величините характеризират трептенето?
3
При хармоничното трептене зависимостта на честотата от времето се изразява графично чрез синусоида.
4
Амплитуда на трептенето е:
5
Честотата е:
6
Между периода T и честотата \nu на трептенето съществува:
7
За един период махалото два пъти преминава през равновесното си положение.
8
Намери периода на трептене T на махало, което трепти с честота \nu = 2Hz.
9
Определи периода и амплитудата на трептене.
10
Намери честотата на трептенето.
11
Намери периода на трептене на тяло, което извършва 300 трептения за една минута.
12
За един период на трептене T пружинно махало изминава път s = 56 cm. Колко е амплитудата A на трептене?
13
Зададени са периодите на 4 различни махала. Каква честота отговаря на всеки от тях?
14
Тяло, което извършва хармонично трептене, изминава разстоянието s=10 cm между двете крайни положения за време t = 0,1 s.
  • Пресметни периода \dpi100 \mathbfTчестотата \dpi100 \boldsymbol\nu  и амплитудата \dpi100 \mathbfA на трептенето.
15
Състави вярно твърдение.

Описание на теста

С този тест по химия за 9. клас можеш да усвоиш и затвърдиш знанията си за хармоничното трептене, които надграждат програмата по физика от 7. клас. С разнообразните въпроси и задачи ще задълбочиш разбирането си за периодично повтарящите се движения и в частност за хармоничното трептене. Ще затвърдиш дефинициите на величините, които го описват – амплитуда, период и честота. Ще упражниш изобразяването им чрез вълнова линия (синусоида). Направи теста и се подготви отлично за часовете по химия в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се