logo

Тест: Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога се случва действието в Present Continuous (Сегашно продължително)?
2
Кой е спомагателният глагол в Present Continuous (Сегашно продължително)?
3
В кои изречения в Present Continuous (Сегашно продължително) се използва спомагателният глагол (am, is, are)?
4
В Present Continuous (Сегашно продължително) спомагателният глагол (am, is, are) НЕ се превежда на български.
5
На какво завършват всички глаголи в Present Continuous (Сегашно продължително)?
6
Match.
 • Свържете.
7
Fill in am, is, are.
 • Попълнете с am, is, are.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • He ___________  a sandwich now.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • They ___________ at the moment.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Bob, Jake and Ron __________ hockey now.
11
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да образувате изречение.
 • Luke's _________________ at the moment.
12
Match.
 • Свържете.
13
 • Попълнете изреченията с правилната форма на глагола в Present Continuous (Сегашно продължително).
14
Попълнете изреченията с правилната форма на глагола в Present Continuous (Сегашно продължително).
15
Попълнете изреченията с правилната форма на глагола в Present Continuous (Сегашно продължително) като използвате глаголите в скобите.

Описание на теста

С този онлайн тест “Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време” по английски език за 5. клас ще проверите знанията си за най-важните неща от това време в английския. Ще преговорите кога се случва действието заедно с now (сега), at the moment (в момента), these days (тези дни) и today (днес). Ще тествате наученото за глагола СЪМ (to be) в Present Continuous (Сегашно продължително) - am, is, are и наставката ing. С тях бързо, лесно и интересно ще образувате правилни положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions). Може да започнете веднага! :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се