logo

Тест: Идеален газ. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процес на свиване или разширяване на газ, който протича в топлоизолирана система, се нарича:
2
При адиабатен процес:
3
Топлинен процес, при който обемът V на определено количество газ с постоянна маса не се изменя, се нарича:
4
Вярно ли е, че законът при изотермен процес се записва във вида p.V=const.?
5
Вярно ли е, че законът при изобарен процес се записва във вида T.V=const ?
6
При изохорен процес НЕ се извършва работа (A=0), защото не се изменя обемът на газа.
7
При кой от изброените процеси въздухът се охлажда?
8
Дадена маса въздух се свива адиабатно. При този процес температурата на въздуха:
9
При изобарен процес обемът на идеален газ нараства 3 пъти, когато абсолютната температура на газа намалява 3 пъти.
10
При изотермен процес налягането на идеален газ нараства 4 пъти, когато обемът на газа намалява 4 пъти.
11
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
12
Колко е изменението \Delta U на вътрешната енергия при адиабатен процес, ако идеалният газ извършва работа A'=500J?
13
В цилиндър с подвижно бутало се намира въздух с обем V1= 8L при налягане p1= 50kPa. След това въздухът се свива изотермно, докато налягането стане p2= 200kPa. Колко е крайният обем V2 на въздуха?
  • Указание: Запиши отговора си като число.
14
При изобарен процес температурата нараства с 50 K, а обемът на газа се увеличава 2 пъти. Колко е началната температура T1 на газа?
  • Указание: Запиши отговора си с число.
15
На какво разстояние s се премества буталото на въздушна помпа при рязко свиване на въздуха под действие на външна сила F=100N, ако вътрешната енергия на въздуха се увеличава с \Delta U= 30J?
  • Указание: Запиши отговора си като число. Използвай, че 1m=100cm.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху всичко най-важно за адиабатен, изобарен, изохорен и изотермен процес. Ще упражниш всички формули и величини. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се