new-logo

Тест: Идеален газ. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко са изопроцесите при идеален газ?
2
Изохорен процес се нарича процес на изменение на състоянието на термодинамична система при:
3
Законът на Бойл- Мариот е:
4
Коя формула НЕ се отнася за изопроцесите?
5
Какво е наименованието на закона при изобарен процес?
6
При изотермен процес налягането на идеален газ нараства 3 пъти. Как се изменя обемът на газа?
7
При изохорен процес началната температура на дадена маса идеален газ е 20^0C, а крайната е 10^0C . Вярното отношение на двете налягания в началото и в края на процеса е:
8
Възможно ли е обемът на дадена маса газ да се намали 2 пъти, при което температурата му да се запази?
9
На табелките, прикрепени към бутилка с газ пропан-бутан, са написани следните данни: работно налягане 1,77 MРa и изпитателно налягане 2,645 МРа. До каква температура може да се нагрее бутилката с газа, без да има опасност тя да избухне? Приемете стайната температура за 20^0C .
10
Газ се нагрява от 0^0C  до  100^0C . Колко е обемът на газа в края на процеса, ако в началотo е 200 cm^3?
11
При кой от изброените процеси кинетичната енергия на молекулите на идеален газ нараства?
12
Как ще се изменя обемът на мехурче въздух, когато се издига от дъното на язовир към повърхността му?
13
Помпа, чиято камера има обем 1,2.10^-3m^3  е съединена със съд с вместимост 0,03m^3. Налягането в съда за един ход на буталото:
14
Температурата на дадена маса идеален газ с обем 700 cm^3  се понижава от 80^0C  до 10^0C  при постоянно налягане. Изменението на обема на газа е:
15
Въздушно балонче с радиус 1 mm изплава от дъното на езеро към повърхността. На каква дълбочина радиусът му ще бъде 0,75 mm? Приемаме, че езерото е равномерно нагрято. Атмосферното налягане е 1.10^5 Pa , а плътността на въздуха е 1.10^3\frackgm^3.

Описание на теста

Онлайн тестът „Идеален газ (решаване на задачи част 1)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате законите при изотермен, изобарен и изохорен процес с идеален газ в различни ситуации? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се