logo

Тест: Трептене

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое движение наричаме трептене?
2
Посочете основните величини, които характеризират трептенето като механично движение.
3
Период на трептене е:
4
Честота на трептене е:
5
Амплитуда на трептене е:
6
Тяло извършва трептене с период T=\frac15s. Определете честотата на трептене.
7
Колко пъти преминава през равновесното си положение за време  t= 10s махало, което трепти с честота \nu =2 Hz?
  • Указание: Първо пресметнете периода чрез формулата T=\frac1\nu  . После намерете броя на трептенията n за тези 10 s чрез формулата n=\fractT . Като имате предвид, че за едно пълно трептене махалото преминава 2 пъти през равновесното положение, отговорете на въпроса като попълните празното място със съответното число.
8
Грамофонна плоча прави 33 оборота в минута. Определете периода и  честотатана въртенето й.
  1. Указание: Първо намерете броя на оборотите n за секунда като разделите 33 на 60. След това определете периода T=\frac1n . Накрая и честотата \nu =\frac1T .
9
Колко пъти в продължение на t= 20 s ще се намира на максимално разстояние от равновесното си положение тяло, което извършва трептене с честота \nu=5 Hz?
  • Указание: Намерете периода T=\frac1\nu  . После броя на трептенията n=\fractT. Като имате предвид, че за едно пълно трептене тялото се намира 2 пъти  на максимално разстояние от равновесното си положение, отговорете на въпроса.
10
За 10 s пружинно махало извършва 20 пълни цикъла на трептене. Определете периода и честотата на махалото.
  • Указание: Използвайте формулите T=\fractn  и  \nu =\frac1T .
11
Определете честотата на трептене на пружинно махало, което за една минута преминава 120 пъти през равновесното си положение.
  • Указание: При едно пълно трептене махалото преминава 2 пъти през равновесното си положение. Следователно броят на трептенията n е 60.
12
Трептящо тяло изминава пътя от крайно ляво до крайно дясно положение  за време, равно на:
13
Математично махало с период T = 8 s е отклонено до точка М и освободено без начална скорост. Къде ще се намира  топчето на махалото 17 s след освобождаването?  
14
Какво разстояние ще измине за време t=10 s теглилката на пружинно махало, което трепти с честота \nu =5 Hz и амплитуда A= 2 cm?
  • Указание: Разстоянието се пресмята по формулата  s=4.A.\nu .t
15
Вълнообразната крива на картинката показва как се променя стойността на отклонението от равновесно положение на тяло, което извършва трептене, с течение на времето. От графиката определете:
  • периода на трептене  T
  • амплитудата A
На празните места запишете отговорите с цели числа.
 

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Трептене“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за периодично повтарящите се движения и в частност за трептенето, за величините, които го описват – амплитуда, период и честота. Ще тествате знанията си за специфичните характеристики на трептенето и за причините, които го пораждат. Ще се научите да различавате трептенето от другите периодични движения и да го изобразявате графично. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се