logo

Тест: Методи за получаване на полимери

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи методите, които се използват за получаване на полимери.
2
Нискомолекулното вещество, което се подлага на полимеризация или полекондензация се нарича:
3
Избери характеристиките, които се отнасят за степента на полимеризация.
4
Укажи как се наричат еднаквите части, които се повтарят в състава на полимера.
5
Посочи продукта на процеса полимеризация на етен.
6
За да участват в процес на полимеризация, мономерите трябва да съдържат поне една сложна връзка в молекулата си.
7
Избери вещество, което взаимодейства с формалдехид (CH2= O)  за да се получи полимер.
8
Посочи къде в практиката намира приложение полимерът полиетиленгликолтерефталат (РЕТ).
9
Укажи основното изискване към мономерите при процеса на поликондензация.
10
Свържи химичната формула на полимера с наименованието му.
11
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: сложна връзка, проста връзка, функционални звена, функционални групи, високомолекулно, нискомолекулно.
12
Посочи изходните мономери за получаване на РЕТ.
13
Използвай кирилица и малки букви, за да напишеш наименованието на полимера със съкращение PVC.
14
Използвай латиница и арабски цифри, за да допишеш уравнението на процеса полимеризация на етен.
15
Дадени са следните мономери:
  • H2N-(CH2)6-NH2
  • CH2= CH-CN
  • HOOC-(CH2)4-COOH
  • Определи в кой метод за получаване на полимери може да участва всеки от тях.
  • Запиши името на метода като използваш кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху полимери и методи за получаването им, чрез който ще провериш доколко си усвоил двата основни метода за получаване на полимери – полимеризация и поликондензация. Разбра ли каква е разликата между двата метода, как се наименуват полимерите, а добре ли се справяш с основните понятия – мономер, полимер, елементарно звено, степен на полимеризация? Можеш ли да изразяваш процесите на полимеризация или поликондензация с химични уравнения? С помощта на този тест ще упражниш всичко това и ще си подготвен за отлично представяне при изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се