logo

Тест: Вътрешна енергия на идеален газ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вътрешната енергия на идеален газ НЕ зависи от:
2
В модела идеален газ се пренебрегва:
3
Кое уравнение изразява първия принцип на термодинамиката?
4
Изменението на вътрешната енергия се записва с равенството \Delta U=U1-U2 .
5
Адиабатен процес е този, който протича:
6
Вътрешната енергия на тяло намалява при охлаждане. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение за този случай?
7
Кои от посочените тела притежават вътрешна енергия?
  • 1. Въздух
  • 2. Тяло с температура  0^0C
  • 3. Тяло с температура  -200^0C
8
Затворена тръбичка с въздух е потопена в гореща вода. Има ли промяна в кинетичната и потенциалната енергия на молекулите на въздуха?
9
Тяло получава 500 J количество топлина и в същото време външните сили свиват тялото, като извършват 700 J работа. Колко е изменението на вътрешната енергия на тялото?
10
При разширението си газ извършва 1 300 J работа, като едновременно получава 800 J количество топлина. Намаляла ли е или се е увеличила вътрешната енергия на газа и с колко?
11
Колко е работата, извършена от външни сили над газ, ако той е получил 400 J количество топлина, а вътрешната му енергия се е увеличила с 800 J?
12
Какъв вид ще има първият принцип на термодинамиката за процес на свиване на газ в термоизолиран цилиндър с подвижно бутало?
13
За да се получи газирана вода, през нея се пропуска въглероден диоксид при високо налягане. Какъв е видът на процеса? Какво става с водата - нагрява се или се охлажда?
  • Попълнете празните места в текста така, че да получите вярно твърдение.
14
С дадено количество газ се извършва процес, при който вътрешната енергия на газа не се променя. Колко е работата на външните сили при този процес, ако газът: а) поглъща 10 J топлина и б) отдава 10 J топлина?
  • Подредете правилно частите на изречението.
15
Момиче с маса 50 kg, което кара велосипед, за един час извършва работа 450 kJ. За същото време при дишането то консумира 100 литра кислород, който е необходим при обмяната на веществата за разграждането на храната и отделянето на вътрешна енергия. За отделяне на 20 kJ енергия е нужен 1 литър кислород. Определете:
  • а) Изменението на вътрешната енергия \Delta U на момичето.
  • б) Количеството топлина Q, което то отдава на околната среда.

Описание на теста

Онлайн тестът „Вътрешна енергия на идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи вътрешната енергия на дадена маса идеален газ? Кой процес е адиабатен? Можете ли да прилагате първия принцип на термодинамиката в различни ситуации? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се