Упражнение: Вътрешна енергия на идеален газ


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Вътрешна енергия на идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи вътрешната енергия на дадена маса идеален газ? Кой процес е адиабатен? Можете ли да прилагате първия принцип на термодинамиката в различни ситуации? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вътрешната енергия на идеален газ НЕ зависи от:
5т. 2. В модела идеален газ се пренебрегва:
5т. 3. Кое уравнение изразява първия принцип на термодинамиката?
5т. 4. Изменението на вътрешната енергия се записва с равенството \Delta U=U1-U2 .
5т. 5. Адиабатен процес е този, който протича:
6т. 6. Вътрешната енергия на тяло намалява при охлаждане. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение за този случай?
6т. 7. Кои от посочените тела притежават вътрешна енергия?
  • 1. Въздух
  • 2. Тяло с температура  0^0C
  • 3. Тяло с температура  -200^0C
6т. 8. Затворена тръбичка с въздух е потопена в гореща вода. Има ли промяна в кинетичната и потенциалната енергия на молекулите на въздуха?
6т. 9. Тяло получава 500 J количество топлина и в същото време външните сили свиват тялото, като извършват 700 J работа. Колко е изменението на вътрешната енергия на тялото?
6т. 10. При разширението си газ извършва 1 300 J работа, като едновременно получава 800 J количество топлина. Намаляла ли е или се е увеличила вътрешната енергия на газа и с колко?
6т. 11. Колко е работата, извършена от външни сили над газ, ако той е получил 400 J количество топлина, а вътрешната му енергия се е увеличила с 800 J?
6т. 12. Какъв вид ще има първият принцип на термодинамиката за процес на свиване на газ в термоизолиран цилиндър с подвижно бутало?
11т. 13. За да се получи газирана вода, през нея се пропуска въглероден диоксид при високо налягане. Какъв е видът на процеса? Какво става с водата - нагрява се или се охлажда?
  • Попълнете празните места в текста така, че да получите вярно твърдение.
11т. 14. С дадено количество газ се извършва процес, при който вътрешната енергия на газа не се променя. Колко е работата на външните сили при този процес, ако газът: а) поглъща 10 J топлина и б) отдава 10 J топлина?
  • Подредете правилно частите на изречението.
11т. 15. Момиче с маса 50 kg, което кара велосипед, за един час извършва работа 450 kJ. За същото време при дишането то консумира 100 литра кислород, който е необходим при обмяната на веществата за разграждането на храната и отделянето на вътрешна енергия. За отделяне на 20 kJ енергия е нужен 1 литър кислород. Определете:
  • а) Изменението на вътрешната енергия \Delta U на момичето.
  • б) Количеството топлина Q, което то отдава на околната среда.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!