Упражнение: Изопроцеси при идеален газ


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Изопроцеси при идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са изопроцесите? Можете ли да ги описвате? Какво гласят законите за изопроцесите? Как се изобразяват графично? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изопроцесите представляват топлинни процеси, при които една от основните величини е постоянна, а другите две се променят.
5т. 2. Кой процес се нарича изобарен?
  • Процес, протичащ при:
5т. 3. При изохорен процес (V = const) е валиден законът на:
5т. 4. Законът при изотермен процес може да се запише във вида:
5т. 5. Законите при изопроцесите се изпълняват точно:
6т. 6. На графиките е показана зависимостта на налягането на идеален газ от абсолютната температура за различни процеси. На коя графика е представен изохорен процес? 
6т. 7. На фигурата е показана електрическа лампа с нагряваща се нишка. Стъкленият ѝ балон е пълен със смес от газове. Какъв процес протича след изключване на лампа, светила дълго време? Кои величини се изменят?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • изотермен, изохорен, налягането, обемът
 
6т. 8. На фигурата е показан съд, в който е затворен газ чрез подвижно бутало. Съдът се нагрява на котлон и буталото се премества нагоре, а налягането остава равно на атмосферното. Кое уравнение се отнася за процеса, който се извършва с газа?
6т. 9. Газ увеличава изотермно обема си от 3 литра до 9 литра. Налягането при това се понижава до 20 Ра. Колко е било първоначалното налягане на газа?
6т. 10. На графиката са представени четири изобари на газ. Кой процес се извършва при най-голямо налягане?
6т. 11. Обемът на газ, в който протича изобарен процес, се увеличава два пъти (V2=2.V1). Какво е отношението между температурите на газа в началното  и крайното състояние?
6т. 12. Метален съд е напълнен с газ при налягане p1=40 кРа. Температурата на газа намалява 4 пъти (T2=\fracT14). Какво е налягането p2 на газа след охлаждането?
11т. 13. Балон, пълен с въздух, има обем  V1=1,5\, dm^3  при температура t1=27\, ^0C на сянка. След преместването му на слънце температурата му се увеличава до t2=57\, ^0C . Колко става неговият обем V2? Налягането в балона е постоянно.
  • Указание: Превърнете температурата в келвини.
11т. 14. При изохорно нагряване на дадено количество идеален газ, налягането на газа нараства 2 пъти (p2=2.p1), а температурата му се повишава с 10 К (T2=T1+10) . Колко е началната температура T1 на газа?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.
11т. 15. При нормални условия (температура 0^0C и налягане p1=1\, atm) плътността на въздуха е  \rho 1=1,29\, \frackgm^3. Намерете плътността \rho 2 на въздуха при налягане p2=7\, atm (такова е приблизително налягането в гумите на автобусите) и същата температура 0^0C .
  • Указание: Използвайте формулата за плътност \rho =\fracmV , откъдето ще изразите обемите V1 и V2 при една и съща маса. След това ги заместете в закона за изотермен процес.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

21:34 - 10.05.2018

Задача 3-та е Гей - Люсак не Шарл, поне според учебника
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

18:30 - 28.11.2017

На задача 13 стигам само до 3,1 dm^3. Помощ плз :(
Профилна снимка

Студент

16:14 - 29.11.2017

....
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:24 - 01.12.2017

Здравей, Chessmaster! Напиши как стигаш до този отговор (формула, заместване), за да разбера къде бъркаш.
+1
Профилна снимка

Студент

20:50 - 01.12.2017

След малко повече усилия го сванах, накрая е така 1,5dm^3.330 K/300 K = 1,65dm^3
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:20 - 05.12.2017

Здравей, Chessmaster! Браво! Точно така се пресмята!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

17:51 - 28.11.2017

Не разбрах задача 15 :(
Профилна снимка

Студент

16:14 - 29.11.2017

....
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:18 - 01.12.2017

Здравей, Chessmaster! Изразяваме обемите: V1=m/ρ1 , V2=m/ρ2. Заместваме ги в закона за изотермен процес, при което m се съкращава. Остава да заместиш с числените стойности и да пресметнеш.
+2
Профилна снимка

Студент

20:35 - 01.12.2017

Не успявам да ги заместа както трябва. Моля обяснете по-подробно. :(
Профилна снимка

Учител на Уча.се

14:52 - 02.12.2017

Здравей, Chessmaster! Законът за изотермен процес е p1.V1=p2.V2. Като заместим обемите, се получава p1. m/ρ1=p2. m/ρ2. Съкращаваме m и изразяваме търсената плътност: ρ2=p2. ρ1/p1=7.1,29/1= 9,03 kg/m^3.
+3
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

22:47 - 27.04.2017

Във въпрос 7 се получава така, че на двата последни пропуска отговорите могат да си разменят местата. Може да го направите по-пояснително.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:23 - 08.05.2017

Здравей, Михаил! Благодарим ти за наблюдателността! Направихме промени, така че да няма възможност за размяна на отговорите.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.