new-logo

Тест: Естествено движение на населението - смъртност, Средната продължителност на живота и естествен прираст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Демографският показател, показващ броя на починалите на 1000 души население за период от една година се нарича:
2
Каква е смъртността у нас през 2012 г.?
3
Как се определя стойността на естествения прираст на населението?
4
Колко години е средната продължителност на живота у нас?
5
Каква е стойността на естествения прираст на населението в България през 2010 г.?
6
Най-важна причина за смъртността у нас са:
7
Кое твърдение за естествения прираст на България е вярно?
8
Кои територии имат най-високи стойности на смъртността?
9
Какви са последиците от намаляването на смъртността у нас?
10
Вярно ли е твърдението, че смъртността в градовете има по-високи стойности, отколкото в селата?
11
Детската смъртност е показател, който свидетелства за състоянието на:
12
През 2014 г. смъртността в област Силистра е 17,1‰, а раждаемостта е 8,7‰. Какъв е естественият прираст в областта през 2014 г.?
  • Запишете единицата за естествен прираст с думи.
13
Картата показва коефициентът на смъртност по области за 2014 г. Подредете първите четири области с най-висок коефициент. 
14
Използвайте изображението и свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста, като използвате изображението.

Описание на теста

С онлайн теста "Естествено движение на населението - смъртност, средна продължителност на живота и естествен прираст" по география за 10 клас ще проверите знанията си за съдържанието на понятията смъртност и естествен прираст. Ще отговаряте на въпроси за актуалните стойности на тези показатели, териториалното им изменение и факторите, които ги обуславят. Ще развивате уменията си за четене и анализиране на графични изображения. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се