Упражнение: Естествено движение на населението - смъртност, Средната продължителност на живота и естествен прираст


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Естествено движение на населението - смъртност, средна продължителност на живота и естествен прираст" по география за 10 клас ще проверите знанията си за съдържанието на понятията смъртност и естествен прираст. Ще отговаряте на въпроси за актуалните стойности на тези показатели, териториалното им изменение и факторите, които ги обуславят. Ще развивате уменията си за четене и анализиране на графични изображения. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Демографският показател, показващ броя на починалите на 1000 души население за период от една година се нарича:
5т. 2. Каква е смъртността у нас през 2012 г.?
5т. 3. Как се определя стойността на естествения прираст на населението?
5т. 4. Колко години е средната продължителност на живота у нас?
5т. 5. Каква е стойността на естествения прираст на населението в България през 2010 г.?
6т. 6. Най-важна причина за смъртността у нас са:
6т. 7. Кое твърдение за естествения прираст на България е вярно?
6т. 8. Кои територии имат най-високи стойности на смъртността?
6т. 9. Какви са последиците от намаляването на смъртността у нас?
6т. 10. Вярно ли е твърдението, че смъртността в градовете има по-високи стойности, отколкото в селата?
6т. 11. Детската смъртност е показател, който свидетелства за състоянието на:
6т. 12. През 2014 г. смъртността в област Силистра е 17,1‰, а раждаемостта е 8,7‰. Какъв е естественият прираст в областта през 2014 г.?
  • Запишете единицата за естествен прираст с думи.
11т. 13. Картата показва коефициентът на смъртност по области за 2014 г. Подредете първите четири области с най-висок коефициент. 
11т. 14. Използвайте изображението и свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста, като използвате изображението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!