logo

Тест: Идеален газ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените величини не е основен параметър, определящ състоянието на газа?
2
Идеалният газ е реално съществуващ газ.
3
Идеален се нарича газът:
4
Изопроцесите представляват топлинни процеси, при които:
5
Изотермен процес е процес, при който:
6
Молекулите на идеалния газ нямат потенциална енергия.
7
В цилиндър с бутало е затворен идеален газ. Чрез напомпване се повишава налягането и газът се свива. Какъв процес се извършва с газа при неговото свиване?
8
Може ли да се напълни съд до половината с газ?
9
Газ се намира в колба, съединена с дълга хоризонтална стъклена тръбичка. В тръбичката има капка живак, която плътно затваря въздуха, намиращ се в колбата. Какво ще стане, ако обхванем с ръка колбата?
10
Когато напомпвате футболна топка или я оставите да се нагрее от слънцето, тя изглежда по-твърда. Коя величина не се изменя и какъв е видът на процеса?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • температурата, обемът, изотермен, изохорен
11
Опитните изследвания показват, че при стайна температура и ниско налягане за въздуха и другите газове законите за изопроцесите се изпълняват с голяма точност.
  • Въздухът може да се разглежда като идеален газ при:
12
Газ изпълва съд с обем V, който се нагрява.
  • При изохорно нагряване на газа се увеличава:
13
В таблицата са дадени плътностите на различни газове при нормално атмосферно налягане. Подредете газовете според скоростта на молекулите им, като най-долу сложите газа с най-ниска скорост на частиците му.
  • Указание:  Когато се увеличава плътността на едно вещество, се увеличава броят на градивните частици в дадения обем. Помислете кога ще се движат по-бързо частиците- когато са повече или по-малко.
14
Какво става с детско балонче, напълнено с въздух, при издигане във височина?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате посочените думи.
  • малко, голямо
 
15
Защо електрическите лампи се пълнят с инертни газове при налягане по-малко от атмосферното?
  • В работен режим, когато газът в балона се нагрява:

Описание на теста

Онлайн тестът „Идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кой газ се нарича идеален? Кои величини определят състоянието на газа? Какво представляват изопроцесите? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се