Упражнение: Естествено движение на населението - раждаемост


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Естествено движение на населението - раждаемост" по география за 10 клас ще проверите знанията си за понятията: естествено движение и раждаемост. Ще отговаряте на въпроси за единицата, в която се измерва този демографски показател, за факторите, влияещи на раждаемостта, за стойностите и тенденциите на този показател у нас. Ще приложите и уменията си за четене и анализиране на графика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отличини оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой показател НЕ се използва за характеристика на естественото движение на населението?
5т. 2. Броят на новородените деца на 1000 души от населението е показател за:
5т. 3. Естественият прираст е демографски показател за:
5т. 4. Каква е стойността на раждаемостта в България през 2012 г.?
5т. 5. Кой от посочените демографски процеси се изразява в промили?
6т. 6. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за населението с първи тип възпроизводство?
6т. 7. В кои от посочените територии раждаемостта е ниска?
6т. 8. Кои от факторите, влияещи на раждаемостта, са определящи?
6т. 9. Стойностите на раждаемостта НЕ зависят от:
6т. 10. Раждаемостта в България през последните години е:
6т. 11. Как се нарича естествената смяна на поколенията, която се осъществява чрез ражданията и умиранията?
6т. 12. На кой от факторите, оказващи влияние върху раждаемостта, се дължи високата раждаемост в Източните Родопи, Източна Стара планина и Лудогорието?
11т. 13. Попълнете пропуските в текста, като използвате графиката. 
11т. 14. Подредете първите четири области в България с най-висока раждаемост.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!