logo

Тест: Естествено движение на населението - раждаемост

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой показател НЕ се използва за характеристика на естественото движение на населението?
2
Броят на новородените деца на 1000 души от населението е показател за:
3
Естественият прираст е демографски показател за:
4
Каква е стойността на раждаемостта в България през 2012 г.?
5
Кой от посочените демографски процеси се изразява в промили?
6
Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за населението с първи тип възпроизводство?
7
В кои от посочените територии раждаемостта е ниска?
8
Кои от факторите, влияещи на раждаемостта, са определящи?
9
Стойностите на раждаемостта НЕ зависят от:
10
Раждаемостта в България през последните години е:
11
Как се нарича естествената смяна на поколенията, която се осъществява чрез ражданията и умиранията?
12
На кой от факторите, оказващи влияние върху раждаемостта, се дължи високата раждаемост в Източните Родопи, Източна Стара планина и Лудогорието?
13
Попълнете пропуските в текста, като използвате графиката. 
14
Подредете първите четири области в България с най-висока раждаемост.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Естествено движение на населението - раждаемост" по география за 10 клас ще проверите знанията си за понятията: естествено движение и раждаемост. Ще отговаряте на въпроси за единицата, в която се измерва този демографски показател, за факторите, влияещи на раждаемостта, за стойностите и тенденциите на този показател у нас. Ще приложите и уменията си за четене и анализиране на графика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отличини оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се