Упражнение: Аминокиселини. Химични свойства. Получаване, значение, употреба


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Аминокиселини. Химични свойства. Получаване, значение, употреба", с чиято помощ ще провериш знанията си за химичните свойства, методите за получаване, разпространението и значението на аминокиселините. Запомни ли какви свойства се определят от различните части на аминокиселината? А можеш ли да изразиш процесите на естерификация и кондензация? Коя храна е богата на аминокиселини? Решавайки този тест, всички притеснения по отношение на знанията ти върху аминокиселини ще изчезнат и ще бъдеш подготвен за отличен отговор при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Аминокиселините имат:
5т. 2. Аминокиселините имат свойства, определени от:
5т. 3. Пневмонията е инфекциозно заболяване на белите дробове, което се възбужда от паразити, бактерии, вируси или гъбички. При заболяване от пневмония е много важно да се увеличи съдържанието на аминокиселини в организма. Брат ти след тежка настинка се разболява от пневмония. Днес ти се грижиш за неговото хранене. Какви продукти ще подбереш, за да се обогати организмът на аминокиселини?
5т. 4. Аминокиселините участват в реакция кондензация, в резултат на която се получават дипептиди, трипептиди и полипептиди.
5т. 5. Според свойствата, определени от карбоксилната група, аминокиселините могат да взаимодействат с:
6т. 6. Свържи по двойки съответстващите си части, за да получиш верни уравнения на киселинните свойства на глицина.
6т. 7. Съединение със състав CH2(NH2)COONa се нарича:
6т. 8. Допълни уравнението, с което се изразяват основните свойства на глицина, като използваш солна киселина. Избери част от посочените:
  • NH2, NH3, NH4, H2SO4, HCl, NaOH
6т. 9. Допълни празните места в уравнението на естерификация на глицин с етанол. Използвай част от дадените:
  • C2H6, C2H5OH, C3H7OH, CH2(NH2)COOC2H5, CH2(C2H5)COONH2
6т. 10. За естерификацията на глицин с етанол не са верни твърденията, че:
6т. 11. Връзката CO-NH се нарича:
6т. 12. За съединението H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)COOH са верни твърденията:
11т. 13. Дипептид, образуван от концензацията на две молекули глицин, кондензира с нова молекула глицин. Запиши формулата на трипептида.
  • Използвай латиница, арабски цифри, поставяй валентни черти между въглеродните атоми, но не оставяй интервали.
11т. 14. Допълни уравненията за получаване на глицин от оцетна киселина.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
11т. 15. Напиши формулата на дипептида, който се получава при конензация на аланин с глицин.
  • Използвай латиница, арабски цифри и математически символи, ако е необходимо.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!