Упражнение: Аминокиселини-част 2


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Аминокиселини - част 2", с чиято помощ ще проверите знанията си за химичните свойства, методите за получаване, разпространението и значението на аминокиселините. Не сте сигурни кои аминокиселини са незаменими (есенциални), както и кои могат да се синтезират в нашия организъм? Решавайки този тест всички притеснения по отношение на знанията ви върху аминокиселини ще изчезнат и ще бъдете подготвени за отличен отговор при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Аминокиселините имат:
5т. 2. Аминокиселините, които човешкият организъм не може да синтезира се наричат:
5т. 3. Пневмонията е инфекциозно заболяване на белите дробове, което се възбужда от паразити, бактерии, вируси или гъбички. При заболяване от пневмония е много важно да се увеличи съдържанието на аминокиселини в организма. Брат ви след тежка настинка се разболява от пневмония. Днес вие се грижите за неговото хранене. Какви продукти ще подберете, за да се обогати организмът на аминокиселини?
5т. 4. Аминокиселините участват в реакция кондензация, в резултат на която се получават дипептиди, трипептиди и полипептиди.
5т. 5. Аминокиселините имат свойства, определени от:
6т. 6. Свържете по двойки съответстващите си части, за да получите верни уравнения на киселинните свойства на глицина.
6т. 7. Съединение със състав CH2(NH2)COONa се нарича:
6т. 8. Допълнете уравнението, с което се изразяват основните свойства на глицина (използвайте солна киселина).
  • При изписването използвайте латиница, арабски цифри и знаците + и -.
6т. 9. Запишете уравнение за естерификация на глицин с етанол.
  • Използвайте латиница, арабски цифри, не оставяйте интервали и вместо стрелки в уравнението използвайте знак "=".
6т. 10. За естерификацията на глицин с етанол НЕ са верни твърденията:
6т. 11. Връзката -CO-NH- се нарича:
6т. 12. За съединението H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)COOH са верни твърденията:
11т. 13. Дипептид, образуван от концензацията на две молекули глицин кондензира с нова молекула глицин. Запишете формулата на трипептида.
  • Използвайте латиница, арабски цифри, поставяйте валентни черни между въглеродните атоми, но и оставяйте иттервали.
11т. 14. Допълнете уравненията за получаване на глицин от оцетна киселина (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 15. Допишете уравнението на кондензация на аланин с глицин.
  • Използвайте латиница и арабски цифри, поставяйте валентни черти между въглеродните атоми.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!