logo

Тест: Глаголи с делима представка - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички изброени глаголи са с делима представка.
 • auf/schreiben
 • beschreiben
 • vergehen
 • ausIgehen
 • erzählen
2
Съюзът weil въвежда подчинено изречение. Правилен ли е словоредът на следното подчинено изречение?
 • Die Kinder sind froh, weil die Ferien bald anfangen.
3
Съюзът weil въвежда подчинено изречение. Правилен ли е словоредът на следното подчинено изречение?
 • Ich gehe jetzt, weil mein Zug fährt um 12 Uhr ab.
4
Правилен ли е словоредът на подчиненото изречение?
 • Die Kinder kommen ins Zimmer, weil sie möchten sehen fern.
5
На правилното място ли се намира отрицанието nicht?
 • Ich mache das Fenster nicht auf.
6
Подредете частите на подчиненото изречение.
 • Ich beeile mich, ...   .
7
Посочете правилното подчинено изречение.
 • Die Kinder freuen sich, ... .
 • zurückkommen - връщам се
8
Съюзите weil (защото) и dass (че) въвеждат подчинени изречения. Посочете изреченията с правилен словоред.
 • an/rufen - обаждам се по телефона
 • aus/geben - харча пари
9
Съюзите weil (защото) и dass (че) въвеждат подчинени изречения. Посочете изреченията с правилен словоред.
 • um/ziehen - местя се, пренасям се
 • an/ziehen - обличам, обувам
 • aus/gehen - излизам /вечер, с приятели/
 • mit/kommen - идвам /с теб, с вас/
10
Подчиненото изречение е непълно. Подредете частите му.
 • Herr Steiger geht jeden Sonntag ins nahe Café, weil ... .
 
11
Посочете изреченията, в които отрицанието стои на правилното място.
 • auf/räumen - разтребвам
 • zu/machen - затварям
 • aus/gehen - излизам /с приятели, вечер/
 • aus/ziehen - изнасям се, напускам жилището си
12
Продължете изречението, подреждайки частите му.
 • Um 22 Uhr ... .
13
Допишете изречението с изброените думи.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Допишете изречението с изброените думи.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Преведете изречението, използвайки модален глагол и глагол с делима представка.
 • Мога да започна.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Глаголи с делима представка - част 2" ("Trennbare Verben - Teil 2") ще проверите дали усвоихте словореда на подчиненото изречение, съдържащо глагол с делима представка и дори модален глагол плюс глагол с делима представка. А къде слагахме отрицанието nicht  в изречение с делим глагол? Тествайте умението си да съставяте и разпознавате правилни изречения с делими глаголи. Онлайн упражнението по немски език е подходящо за ниво А2.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се