Упражнение: Етнокултурен облик на българския народ - формиране на българската народност и нация, етнически взаимоотношения


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Етнокултурен облик на българския народ - формиране на българската народност и нация, етнически взаимоотношения" по география за 10 клас ще проверите знанията си етносите, участвали в процеса на формиране на българската народност; за факторите, които сплотяват тези етноси и за процеса на прерастване на българската народност в нация. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са етносите, които участват във формирането на българската народност?
5т. 2. Исторически установеното най-старо население по българските земи са:
5т. 3. Най-значителният етнически компонент при формирането на българската народност е:
5т. 4. Запишете името на закона, който гарантира правата на всички етноси в България.
5т. 5. Процесът на формиране и укрепване на българската нация започва през:
6т. 6. Формирането на българската народност е резултат от сливането на:
6т. 7. Кое от историческите събития няма отношение към процеса на формиране на българската народност?
6т. 8. Кога в основни линии завършва процесът на формиране на българската народност?
6т. 9. Кое понятие ще изберете, за да се получи вярно твърдението:
  • Процесът на формиране на българската нация е резултат от утвърждаването на ... на българите за обща принадлежност и единност в епохата на Възраждането.
6т. 10. За кой от етносите, участвал във формирането на българската народност се отнася следното:
  • "След 650 г., когато се разпада Велика България, част от племето уногондури, начело с хан Аспарух се заселват в областта Онгъла".
6т. 11. Кой от етносите, участвал във формирането на българската народност, НЕ се отнася към  индо-европейското езиково семейство?
6т. 12. Българският национален въпрос е породен от:
11т. 13. Българският национален идеал е:
11т. 14. Свържете частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!