Упражнение: Анилин


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Анилин", чрез който ще провериш знанията си за този ароматен амин – какви са строежът и свойствата му, ще упражниш умееш ли да изразяваш химичните му свойства и методите за получаване чрез уравнения. Къде в растителния и животинския свят се срещат ароматни амини, какво представлява парацетамолът и какви други приложения имат ароматните амини? На тези и още интересни въпроси ще отговориш в нашия тест, а и чрез него ще се подготвиш за отличен отговор при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Анилинът е мастен амин.
5т. 2. С дадената формула се означава:
5т. 3. Анилинът не се употребява за производство на:
5т. 4. Кое от твърденията не се отнася до анилина?
5т. 5. Анилинът е силно отровен.
6т. 6. Водният разтвор на анилин променя цвета на виолетовия лакмус и универсалния индикатор в:
6т. 7. Подреди метиламин, анилин и амоняк по намаляване на основните свойства.
6т. 8. Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • азотен, въглероден, водороден, фенилова, амино, симетрична, несиметрична
6т. 9. Анилинът може да реагира само с разредени киселини.
6т. 10. Ароматни амини се съдържат в:
6т. 11. За реакцията, показана на схемата, са верни твърденията:
6т. 12. Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • гасена, хлорна, червено-виолетово, синьо-зелено, калциев, натриев, амониев
11т. 13. Попълни празните места в уравнението за получаване на анилин хидрохлорид.
  • Използвай латиница, арабски цифри, малки скоби "( )", математични знаци и не оставяй интервали.
11т. 14. Допиши уравненията за получаване на анилин от хлоробензен и нитробензен.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
11т. 15. Напиши уравнението за взаимодействие на анилин с концентрирана бромоводородна киселина.
  • Използвай латиница, арабски цифри, математични знаци, не оставяй интервали и вместо стрелка в уравнението постави знак "=".

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!