Упражнение: Глаголи с делима представка - част 1


Описание на упражнението

Онлайн упражнението "Глаголи с делима представка - част 1" ("Trennbare Verben - Teil 1") съдържа разнообразни задачи, с които да проверите знаете ли какво представляват делимите глаголи, кои са техните особености, какъв е словоредът на съобщителното, въпросителното и заповедното изречение с делим глагол. Преговорете и значенията на важни делими глаголи като einkaufen, fernsehen, anfangen, einschlafen, abfahren. Тествайте умението си да съставяте и разпознавате изречение с делим глагол. Онлайн упражнението по немски език е подходящо за ниво А1.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете глаголите с тяхното значение на български език:
5т. 2. Свържете глаголите с тяхното значение на български език:
5т. 3. Свържете частите на глаголите:
5т. 4. Посочете основната форма /инфинитива/ на сказуемото в следните изречения.
  • 1. Peter kauft am Samstag ein.
  • 2. Wir sehen heute fern.
  • 3. Ich mache alle Fenster auf.
 
5т. 5. Кое изречение е с правилен словоред?
6т. 6. Спрегнете глагола anmachen във всички лица и числа.
6т. 7. Спрегнете глагола fernsehen във всички лица и числа. Не забравяйте, че глаголът fernsehen променя коренната си гласна така, както глаголът sehen.
6т. 8. Кои изречения имат правилен словоред?
6т. 9. Кои изречения имат правилен словоред?
6т. 10. Посочете изречението с неправилен словоред.
6т. 11. Свържете частите на изреченията:
6т. 12. Кой е подходящият глагол?
11т. 13. В края на всички изречения липсва делимата глаголна представка. Поставете подходящата.
11т. 14. Съставете въпросителни изречения от дадените думи.
  • 1. die Kinder - wann - einschlafen
  • 2. ausmachen - du - das Licht
11т. 15. Поставете глаголите в подходящата форма в подходящото изречение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!