logo

Тест: Глаголи с делима представка - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите с тяхното значение на български език:
2
Свържете глаголите с тяхното значение на български език:
3
Правилно ли са подредени частите на изречението?
  • Paul kauft ein immer auf dem Markt.
4
Посочете основната форма /инфинитива/ на сказуемото в даденото изречение.
  • Ich mache alle Fenster auf.
5
Правилно ли са подредени частите на изречението?
  • Sie macht den Computer an.
6
Спрегнете глагола anmachen във всички лица и числа.
7
Спрегнете глагола fernsehen във всички лица и числа. Не забравяйте, че глаголът fernsehen променя коренната си гласна така, както глаголът sehen.
8
Кои изречения имат правилен словоред?
9
Кои изречения имат правилен словоред?
10
Посочете изречението с неправилен словоред.
11
Свържете частите на изреченията:
12
Изберете подходящата делима представка за глагола от даденото изречение.
  • Mein Bus fährt um 5.00 Uhr ... .
13
В края на всички изречения липсва делимата глаголна представка. Попълнете подходящата представка.
14
Съставете въпросителни изречения от дадените думи.
  • 1. die Kinder - wann - einschlafen
  • 2. ausmachen - du - das Licht
15
Поставете глаголите в подходящата форма в подходящото изречение.
  • vorstellen, fernsehen, aufstehen

Описание на теста

Онлайн тестът "Глаголи с делима представка - част 1" ("Trennbare Verben - Teil 1") съдържа разнообразни задачи, с които да проверите знаете ли какво представляват делимите глаголи, кои са техните особености, какъв е словоредът на съобщителното, въпросителното и заповедното изречение с делим глагол. Преговорете и значенията на важни делими глаголи като einkaufen, fernsehen, anfangen, einschlafen, abfahren. Тествайте умението си да съставяте и разпознавате изречение с делим глагол. Онлайн тестът по немски език е подходящо за ниво А1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се