Упражнение: Амини


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Амини", в което ще тествате знанията си за това кои органични съединения са амини, как се получават, какви са физичните и химични свойства на първичните мастни амини. С интересни въпроси в теста ще упражните и уменията си да изразявате с уравнения химичните свойства и методите за получаване на метиламина (аминометан). Упражнението е и чудесен начин да се подготвите отлично за предстоящо изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Производни на въглеводородите, съдържащи азот, се наричат:
5т. 2. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте кирилица).
5т. 3. Функционалната група на първичните амини е аминогрупата -NH2.
5т. 4. Първичните мастни амини имат:
5т. 5. Развалените риба и месо имат неприятна миризма и са отровни, защото съдържат:
6т. 6. Свържете съединенията със съответните формули.
6т. 7. Наситените мастни първични амини се означават с формула:
6т. 8. Водните разтвори на мастните амини променят виолетовия лакмус и универсалния индикатор в:
6т. 9. Допишете уравненията за взаимодействие на метиламин с вода и солна киселина.
  • Използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци.
6т. 10. Допишете уравнението за получаване на аминометан (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 11. В две колби има поотделно метиламин и амоняк. Можем да определим в коя колба кое е веществото като ги запалим. Метиламинът гори при обикновени условия, докато амонякът гори само в присъствие на чист кислород. Допишете уравнението за горене на метиламин.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
6т. 12. Свържете по двойки амините и алкохолите, от които могат да се получат.
11т. 13. Основните свойства на мастните амини се засилват с увеличаване броя на въглеводородните остатъци, свързани с азотния атом.
  • Подберете правилната подредба на съединенията диметиламин, амоняк и метиламин по нарастване силата на основните им свойства.
11т. 14. Първичните мастни амини засилват основните си свойства с увеличаване на големината на въглеводородния остатък в амина. Метиламинът е по-силна основа от:
11т. 15. Запишете уравнение за получаване на метиламониев хидробромид.
  • Използвайте латиница, арабски цифри, математични знаци, вместо стрелка в уравнението поставете знака "=" и не оставяйте интервали.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!