Упражнение: Азотсъдържащи производни. Мастни първични амини


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Амини", в който ще провериш знанията си за това кои органични съединения са амини, как се получават, какви са физичните и химични свойства на първичните мастни амини. С интересните въпроси в теста ще упражниш и уменията си да изразяваш с уравнения химичните свойства и методите за получаване на метиламина (аминометан). Упражнението е и чудесен начин да се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Най-простите азотсъдържащи производни на въглеводородите са:
5т. 2. Азотсъдържащи производни на въглеводороди са:
5т. 3. Функционалната група на първичните амини е аминогрупата -NH2.
5т. 4. Първичните мастни амини имат:
5т. 5. Развалените риба и месо имат неприятна миризма и са отровни, защото съдържат:
6т. 6. Свържи съединенията със съответните формули.
6т. 7. Общата формула на алкиламините е:
6т. 8. Водните разтвори на мастните амини променят червения лакмус и универсалния индикатор в:
6т. 9. Допиши уравнението за взаимодействие на метиламин със солна киселина, като използваш част от дадените:
  • CH4, CH3NH2, NH3, (CH3NH3)+Cl-, (CH3NH3)+OH-
6т. 10. Допиши уравнението за получаване на аминометан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
6т. 11. В природата се срещат много амини.
6т. 12. Свържи по двойки амините и алкохолите, от които могат да се получат.
11т. 13. Основните свойства на мастните амини се засилват с увеличаване броя на въглеводородните остатъци, свързани с азотния атом.
  • Подбери правилната подредба на съединенията диметиламин, амоняк и метиламин по нарастване силата на основните им свойства.
11т. 14. В две колби има поотделно метиламин и амоняк. Можем да определим в коя колба кое е веществото, като ги запалим. Метиламинът гори при обикновени условия, докато амонякът гори само в присъствие на чист кислород. Допиши уравнението за горене на метиламин.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
11т. 15. Запиши уравнение за получаване на метиламониев хидробромид.
  • Използвай латиница, арабски цифри, математични знаци, вместо стрелка в уравнението постави знака "=" и не оставяй интервали.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!