new-logo

Тест: Ограничената монархия в Англия. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Каква политика провеждал Чарлз II след Реставрацията?
2
Отговорете вярно или грешно:
  • През XVII век Англия е единствената страна в Европа, която решила да не разчита на буржоазията в икономически и политически аспект.
3
Как е известен периодът на управление на Чарлз II?
4
Кои области от икономиката на Англия започнали да се развиват през втората половина на XVII век?
5
Запишете името на личността, за която се отнася описанието:
  • Английски писател и журналист, известен с романа "Робинзон Крузо", автор на есета по политически и икономически теми.
6
Как се развили събитията след свалянето на Джеймс II от престола?
7
Отбележете вярно или грешно:
  • Външната търговия на Англия се осъществявала от големи търговски компании, между които били Източноиндийската и Левантийската.
8
Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Събития довели до свалянето на краля на Англия Джеймс II през 1688 г., от съюз на парламентаристи с армия, водена от Вилхелм Орански, който се възкачва на английския трон като крал Уилям III.
9
Какво донесъл Бил (законът) за правата от 1689 г. на населението на Англия?
10
Коя характеристика за английската политическа система и обществен живот след революцията не е вярна?
11
Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения за английската политическа система.
12
Кои са причините за икономическия просперитет на Англия след Славната революция?
13
Подредете събитията в хронологична последователност.
14
Попълнете пропуските в текста така, че да се получат верни твърдения.
15
Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас „Ограничената монархия в Англия. Част 2“ ще проверите знанията си за пътя на Англия към ограничена конституционна монархия. Кои са Чарлз II Стюард, Джеймс II, Уйлям III? А знаете ли какво е най-характерно за Славната революция? Каква е съдбата на Джеймс II? С този тест ще проверите, знаете ли каква е ролята на закона за правата, приет през 1689 година. Каква била причината Англия да стане водеща търговска сила в света? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се